Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak obliczyć podatek dochodowy w najczęstszych formach opodatkowania

Wielu początkujących przedsiębiorców nie do końca wie, w jaki sposób obliczać miesięczną bądź kwartalną zaliczkę na podatek dochodowy. W artykule przedstawiony i opisany jest krok po kroku sposób na wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy w najczęstszych formach opodatkowania.

Podatek dochodowy - obliczanie podatku progresywnego

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według zasad skali podatkowej (18% podatku do 85 528 zł dochodu, a powyżej tej kwoty - 32%) mogą od dochodu odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 556,02 zł (kwotę zmniejszająca podatek).

Aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy, należy:

 1. Od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku - otrzymamy kwotę dochodu.

 2. Od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymamy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych.

 3. Pomnożyć podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku do 85 528 zł dochodu. Uwaga: Po zmianie przepisów, od 2017 roku, po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku. 

 4. Od podatku odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, nie cała zapłacona składka) - otrzymujemy podatek należy za cały rok.

 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) - uzyskujemy tym kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

 6. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy do pełnych złotych - uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Obliczanie podatku dochodowego - podatek liniowy

W przypadku rozliczania się na podstawie podatku liniowego, podatnik niezależnie od kwoty dochodu płaci 19% podatku dochodowego. Jest to forma wybierana najczęściej przez przedsiębiorców osiągających wysokie dochody. Ze względu na preferencyjną stawkę podatku, przy tej metodzie rozliczania się z podatku dochodowego, przedsiębiorcy przysługuje jedynie odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.

Aby obliczyć wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy:

 1. Od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku - otrzymamy kwotę dochodu.

 2. Od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymamy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych.

 3. Pomnożyć podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku - otrzymujemy kwotę podatku.

 4. Od podatku odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy opodatkowania, nie cała zapłacona składka) - otrzymujemy podatek należy za cały rok.

 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach - uzyskujemy tym kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

 6. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglić do pełnych złotych - uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.