0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dodatkowy urlop macierzyński

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo wnioskować o udzielnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  • do 8 tygodni – przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Pracownik może połączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ze świadczeniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Termin na złożenie wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika składany:

● w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub

● w ciągu 14 dni po porodzie (w tym przypadku jednak wniosek musi dotyczyć wykorzystania pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego).

Dodatkowy urlop macierzyński może się rozpocząć wyłącznie od następnego dnia po ostatnim dniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to dzień wolny lub pracujący. Jeśli zatem we wniosku nie będzie określonego terminu rozpoczęcia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to termin ten określają przepisy.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, wówczas za okres urlopu rodzicielskiego pracownik otrzyma 60% podstawy wymiaru. Jeżeli ubezpieczony złoży wniosek o udzielnie wszystkich urlopów w ciągu 14 dni po porodzie, wówczas zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, a później urlopu rodzicielskiego, zostanie wypłacony w wysokości 80%.

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik określa termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego – termin zakończenia pierwszej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika i zobowiązany udzielić mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego bez względu na tryb, w jakim o niego wystąpiono. Pracodawca nie musiałby udzielać dodatkowego urlopu macierzyńskiego jedynie w sytuacji, gdyby pracownik nie zachował terminu na złożenie wniosku.

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór takiego wniosku.

Do pobrania:

Dokument bez tytułu (2).pdf
Dokument bez tytułu (1).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów