Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Aleksandra Konopacka

2018-10-01

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje

Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy o pracę? Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Stanowi jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które kończy istniejący stosunek pracy. Dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę! czytaj dalej
2018-09-26

Prawo pracy

Umowy na czas określony - 21 listopada koniec przepisów przejściowych!

Umowy na czas określony - przepisy przejściowe i nowe zasady Od 2016 roku zmieniły się zasady, warunkujące zawieranie umowy na czas określony i okresy ich wypowiedzenia. Już w listopadzie kończą się okresy przejściowe tych zmian. 22 listopada wiele umów przekształci się na umowy na czas nieokreślony! czytaj dalej
2018-08-10

Prawo pracy

Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczane do stażu zatrudnienia

Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczane do stażu zatrudnienia Czy staż z urzędu pracy oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczany jest do okresu zatrudnienia od którego zależy wymiar urlopu? Czy okres pobierania stypendium wlicza się do stażu urlopowego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-07-27

Prawo pracy

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje Czym jest doba pracownicza? Kiedy następuje naruszenie doby pracowniczej i jakie są konsekwencje takiego działania? Czy można wydłużyć pracownikowi dobę pracowniczą? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące doby pracowniczej. czytaj dalej

Wypadek przy pracy - kiedy można o nim mówić?

Wypadek przy pracy - kiedy można o  nim mówić? Przepisy nie regulują w jakim terminie pracownik powinien zgłosić pracodawcy wypadek, który miał miejsce w pracy. Powinien on to jednak uczynić bezzwłocznie. Przeczytaj i dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić, gdy ma miejsce wypadek przy pracy! czytaj dalej
2018-07-13

Urlopy i inne

Prawo do urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na umowę zlecenie

Czy zatrudnienie na umowie zlecenie daje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zleceniobiorcy przysługują uprawnienia zawarte w treści umowy zlecenie. Nie obowiązują tu przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Dlatego, aby zleceniobiorca mógł mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, musi to wynikać z treści umowy. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-07-10

Prawo pracy

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit?

Nadgodziny dobowe - ile mogą wynosić Praca w w godzinach ponadwymiarowych powoduje, że mamy do czynienia z nadgodzinami, za które pracownik powinien otrzymać rekompensatę w postaci czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia. Ile mogą wynosić nadgodziny dobowe i średniotygodniowe? Sprawdź! czytaj dalej
2018-07-09

Prawo pracy

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców powoduje, że pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy odrębnie z każdego stosunku pracy. Jeżeli kolejne zatrudnienie miało miejsce w trakcie roku, urlop nalicza się proporcjonalnie. Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Kiedy należy wypełnić zaświadczenie Z-3a dla zleceniobiorcy?

Dla kogo należy wypełnić zaświadczenie Z-3a? W celu uzyskania przez zleceniobiorcę zasiłku chorobowego, konieczne jest, by zleceniodawca wypełnił i przekazał do ZUS-u zaświadczenie Z-3a, w którym wskaże przychód zleceniobiorcy będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS w CEIDG

Zasady zgłaszania przedsiębiorców do zus - co warto wiedzieć Nie wszyscy wiedzą, że w trakcie składania wniosku CEIDG dopełniane są również formalności związane z ZUS. Jak wyglądają nowe zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS? Jak załatwić wszystkie formalności przy jednym okienku w US? Odpowiedź w artykule! czytaj dalej