Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Aleksandra Konopacka

2018-07-13

Urlopy i inne

Prawo do urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na umowę zlecenie

Czy zatrudnienie na umowie zlecenie daje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zleceniobiorcy przysługują uprawnienia zawarte w treści umowy zlecenie. Nie obowiązują tu przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Dlatego, aby zleceniobiorca mógł mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, musi to wynikać z treści umowy. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-07-10

Prawo pracy

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit?

Nadgodziny dobowe - ile mogą wynosić Praca w w godzinach ponadwymiarowych powoduje, że mamy do czynienia z nadgodzinami, za które pracownik powinien otrzymać rekompensatę w postaci czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia. Ile mogą wynosić nadgodziny dobowe i średniotygodniowe? Sprawdź! czytaj dalej
2018-07-09

Prawo pracy

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców powoduje, że pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy odrębnie z każdego stosunku pracy. Jeżeli kolejne zatrudnienie miało miejsce w trakcie roku, urlop nalicza się proporcjonalnie. Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Kiedy należy wypełnić zaświadczenie Z-3a dla zleceniobiorcy?

Dla kogo należy wypełnić zaświadczenie Z-3a? W celu uzyskania przez zleceniobiorcę zasiłku chorobowego, konieczne jest, by zleceniodawca wypełnił i przekazał do ZUS-u zaświadczenie Z-3a, w którym wskaże przychód zleceniobiorcy będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS w CEIDG

Zasady zgłaszania przedsiębiorców do zus - co warto wiedzieć Nie wszyscy wiedzą, że w trakcie składania wniosku CEIDG dopełniane są również formalności związane z ZUS. Jak wyglądają nowe zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS? Jak załatwić wszystkie formalności przy jednym okienku w US? Odpowiedź w artykule! czytaj dalej
2018-05-29

Prawo pracy

Praca w ruchu ciągłym - jak ją zaplanować

Praca w ruchu ciągłym a system czasu pracy Praca w ruchu ciągłym to praca, która musi być wykonywana bez przerwy przez 24 godziny. Przy planowaniu harmonogramu należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Na co w pierwszej kolejności powinno się zwrócić uwagę? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-05-24

Urlopy i inne

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym - zasady Za okres urlopu wychowawczego pracownik zachowuje również prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednak urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym ustalany jest na zasadzie proporcji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2018-05-24

Prawo pracy

Praca zmianowa - na czym polega i jakie są jej cechy?

Praca zmianowa - na czym polega? Na czym polega praca zmianowa? Jakie można wyróżnić modele pracy zmianowej? Jak dobrze zaplanować pracę zmianową? Jak wprowadzić pracę zmianową? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na pracodawcy. czytaj dalej
2018-05-23

Prawo pracy

Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę z bieżącej wypłaty

Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia - kiedy jest zgodne z prawem? Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia pracownika jest dozwolone tylko w określonych przypadkach i można tego dokonać tylko w określony sposób. Nie zawsze pracodawca ma jednak do tego prawo. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat potraceń! czytaj dalej
2018-05-23

Prawo pracy

Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć?

Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć? Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników i więcej, ma obowiązek utworzyć i wprowadzić regulamin pracy. To wewnątrzzakładowy dokument, określający organizację i porządek w firmie. Dowiedz się, co powinien zawierać regulamin pracy! czytaj dalej