Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Konopacka Aleksandra

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć Elektroniczne zwolnienia lekarskie to już fakt. Chory pracownik nie musi więc fizycznie pojawić się w zakładzie pracy, aby dostarczyć L4. W jaki sposób są wystawiane elektroniczne zwolnienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat e-zwolnień! czytaj dalej
2021-05-27

Prawo pracy

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje Czym jest doba pracownicza? Kiedy następuje naruszenie doby pracowniczej i jakie są konsekwencje takiego działania? Czy można wydłużyć pracownikowi dobę pracowniczą? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące doby pracowniczej. czytaj dalej
2021-05-26

Prawo pracy

Praca w dniu wolnym a uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia

Praca w dniu wolnym a uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia Praca w dniu wolnym jest sytuacją coraz częściej spotykaną. Jest ona wymuszana przez sytuację na rynku pracy. Dowiedz się, jakie obowiązki ciążą wówczas na zatrudnionym oraz jakie rekompensaty można uzyskać! Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-05-18

Prawo pracy

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika Oprócz potrąceń przymusowych z wynagrodzenia za pracę pracodawca może również stosować dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Są one dopuszczalne tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Dowiedz się więcej na temat tego rodzaju potraceń! czytaj dalej
2021-05-07

Prawo pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej - podstawowe informacje

Czas pracy osoby niepełnosprawnej - podstawowe informacje Czy organizacja pracy osób niepełnosprawnych różni się w jakiś sposób od standardowej? Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą pracować w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych? Dowiedz się, jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej! czytaj dalej
2021-03-18

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje

Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy o pracę? Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Stanowi jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które kończy istniejący stosunek pracy. Dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę! czytaj dalej
2021-03-03

Prawo pracy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki związane z zatrudnieniem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy! czytaj dalej
2021-01-07

Prawo pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy zastosować współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok. Przeczytaj, jak ustalić jego wysokość, gdy pracodawca musi wypłacić należności za urlop zaległy oraz bieżący. czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi i komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi i kto ma do niego prawo? Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Sprawdź kto ma prawo do tego świadczenia! czytaj dalej
2020-12-02

Prawo pracy

Praca zmianowa - na czym polega i jakie są jej cechy?

Czym jest i czym charakteryzuje się praca zmianowa? Na czym polega praca zmianowa? Jakie można wyróżnić modele pracy zmianowej? Jak dobrze zaplanować pracę zmianową? Jak wprowadzić pracę zmianową? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na pracodawcy. czytaj dalej