0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady udzielania ulg podatkowych - jakie obowiązują?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie panujący koronawirus negatywnie wpływa na wielu przedsiębiorców, dlatego też Ministerstwo Finansów wprowadza szereg ulg, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków wirusa na przedsiębiorstwa. Sprawdź, jakie są zasady udzielania ulg podatkowych wprowadzonych przez MF!

Obowiązujące zasady udzielania ulg podatkowych

Ministerstwo Finansów przygotowało szereg działań wspierających przedsiębiorców w czasie pandemii. Jedną z wprowadzonych już zmian jest możliwość złożenia wniosków przez przedsiębiorców o przyznanie ulgi. Ulga ta polega na rozłożeniu na raty, odroczeniu lub umorzeniu w całości lub części zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami. Odnosi się ona do tych podatników, którzy mają problem z terminowymi uregulowaniami należności podatkowych. Dyrektorzy Izb Skarbowych otrzymali wytyczne co do udzielania ulg podatkowych. Zasady te wyglądają następująco:

  1. Ulga co do zasady dotyczy zobowiązań podatkowych, dla których termin płatności przypada po 1 marca.

  2. Nie bada się sytuacji majątkowej podatnika (tj. nie składa on oświadczenia majątkowego), jeżeli nie korzystał on wcześniej z pomocy publicznej i jednocześnie nie posiada długów. W takim przypadku pomoc ocenia się wyłącznie na podstawie oświadczenia z wniosku.

  3. Ulgi mogą dotyczyć również zobowiązań rocznych za 2019 rok (CIT i PIT). Jednak możliwość ta dotyczy wyłącznie podatników z branż szczególnie zagrożonych przez obecny wirus - przy zachowaniu powyższych zasad. Takie branże to między innymi transport, turystyka, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne itp.

  4. Zasadę 1 i 2 stosuje się również, jeżeli oświadczenie dotyczy zobowiązań z marcowym lub wcześniejszym termin płatności, ale proporcja marcowych zobowiązań do wcześniejszych wnosi więcej niż 50%, przy czym podatnik nie może mieć innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną.

  5. Zdarzenia określone w poprzednich punktach należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, w pierwszej kolejności, przy nierozbudowanym postępowaniu dowodowym. Należy kierować się tu zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego, budowaniem zaufania do organów podatkowych i Konstytucją Biznesu zakładając, że działania administracji są odpowiednie do obecnej sytuacji.

  6. Pogłębia się ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej przy zachowaniu oceny stanu majątku analogicznie, jak w pkt 5 (podatnik nie składa oświadczenia majątkowego), jeżeli wniosek podatnika dotyczy zobowiązań, dla których termin płatności przypada na marzec 2020 roku i jednocześnie przedsiębiorca korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie posiada innych długów.

  7. Wnioski, w których zaległości sprzed 1 marca 2020 roku wynoszą więcej niż 50%, rozpatrywane są zgodnie z pkt 5, jeżeli podatnik znajduje się w branży szczególnie zagrożonej skutkami wirusa.

  8. Wnioski określone w pkt 7 pozostałych podatników (nie z zagrożonych branż) rozpatrywane są według badania stanu majątkowego (podatnik składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (weryfikuje się, czy podatnik korzystał już z pomocy publicznej). 

  9. Wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznej (ePUAP / podpis elektroniczny) oraz mailowo, jeżeli podatnik oświadczy, iż po ustaniu epidemii złoży oryginalny wniosek do urzędu skarbowego w formie papierowej.

Obecna sytuacja powoduje, że pomoc podatnikom staje się priorytetem, dlatego też wnioski ulgowe, zwroty podatków, czy też zwalnianie rachunków split payment organy podatkowe rozpatrują w pierwszej kolejności. Zaznacza się również, iż nadpłaty i zwroty nie są przekazywane na poczet odroczonych / rozkładanych na raty zaległości podatkowych, ale zwracane są bezpośrednio podatnikom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów