0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana właściwości urzędu dla VAT - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z nowelizacją przepisów podatkowych, od stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że od stycznia 2016 roku niektórzy czynni podatnicy VAT musieli zmienić urząd, do którego składali okresowe deklaracje VAT-7 czy VAT-7K i na rzecz którego odprowadzali podatek od towarów i usług z nich wynikający.

Czym jest właściwość urzędu skarbowego dla podatnika?

Właściwość urzędu to nic innego jak określenie, do którego urzędu podatnik zobowiązany jest składać deklaracje oraz na rzecz którego urzędu powinien odprowadzać podatek. Właściwość urzędu ma również znaczenie przy wskazaniu odpowiedniego rachunku bankowego, na który odprowadzany będzie podatek. W przeciwieństwie do ubezpieczeń ZUS, gdzie występuje jeden rodzaj rachunku dla składek, obowiązujący bez względu na adres zamieszkania czy adres prowadzenia działalności, w przypadku podatków decydujące znaczenie ma właściwość urzędu.

Właściwość urzędów skarbowych dla podatnika określa Ordynacja podatkowa, a dokładniej art. 17 § 1 ustawy:

Art. 17 § 1

Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (...).

Zmiana właściwości urzędu dla VAT w 2016 roku

Ustawa z 10 września 2015 roku zmieniła zapisy ustawy o VAT, uchylając art. 3 ust. 1 od stycznia roku 2016. Oznacza to, że przestał obowiązywać przepis szczególny, a zatem dla celów określenia urzędu właściwego dla rozliczania VAT od stycznia 2016 roku należy stosować zapisy ogólne wynikające z ordynacji podatkowej. Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K od stycznia 2016 roku jest:

  • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (czyli ten sam co dla podatku dochodowego);
  • dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Uwaga!

W 2017 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu rozliczenia się z tytułu VAT i podatku dochodowego wybierają urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania.

Jeden urząd właściwy dla rozliczania VAT i PIT w 2016 - przykłady

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność osoby fizycznej posiada siedzibę działalności oraz miejsce zamieszkania w Oleśnicy, natomiast sklep, w którym prowadzone są czynności opodatkowane, czyli sprzedaż klientom, mieści się we Wrocławiu.

W 2015 roku podatnik był zobowiązany rozliczać:

  • podatek VAT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych - Wrocław;
  • podatek PIT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - Oleśnica.

Od 2016 roku podatnik rozlicza:

  • podatek VAT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - Oleśnica;
  • podatek PIT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - Oleśnica.

Zatem od 2016 roku podatnik rozliczał się będzie z obu tytułów w jednym urzędzie - zasady te są obowiązujące w roku 2017.

 

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność osoby fizycznej posiada siedzibę działalności oraz miejsce zamieszkania w Warszawie przy ulicy, dla której urzędem właściwym jest Urząd Warszawa-Mokotów. Natomiast miejscem wykonywania czynności opodatkowanych jest zarówno obszar podlegający urzędowi Warszawa-Mokotów, jak i Warszawa-Wola.

W 2015 roku podatnik był zobowiązany rozliczać:

  • podatek VAT i podatek PIT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Od 2016 roku podatnik rozlicza:

  • podatek VAT i podatek PIT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zatem w roku 2016 nic się nie zmieni - podatnik będzie rozliczał się wciąż z obu tytułów w jednym urzędzie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów