0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwość Urzędu Skarbowego - jak prawidłowo ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym aktem prawnym określającym właściwość urzędu skarbowego jest Ordynacja podatkowa. Zobacz, jakie zmiany weszły w życie od 2016 roku i jaki sposób obecnie ustalić właściwy Urząd Skarbowy? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Właściwość urzędu skarbowego dla podatnika

Właściwość urzędu skarbowego określa art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Właściwość urzędu skarbowego oznacza więc określenie, do którego urzędu podatnik zobowiązany jest składać deklaracje oraz na rzecz którego powinien odprowadzać podatek. Podatnicy VAT wskazują adresata na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K w polu urząd skarbowy.

Ważne!

Właściwość urzędu skarbowego ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego rachunku bankowego - bowiem na ten rachunek będzie odprowadzany podatek.

Właściwość urzędu do końca 2015 roku

W 2015 roku art. 3 ust. 1 ustawy o VAT stanowił, że urzędem skarbowym właściwym dla celów rozliczania VAT był urząd, któremu podatnik podlegał ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zapis ten powodował, że wielu podatników zobowiązanych było do rozliczania się w dwóch różnych placówkach.

Powodem tej sytuacji była inna właściwość urzędu skarbowego dla celów podatku dochodowego oraz inna dla celów VAT. W przypadku osób fizycznych dla celów podatku dochodowego właściwym urzędem jest ten właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, natomiast w przypadku, np. spółek - urząd właściwy według adresu siedziby firmy. Jeżeli chodzi o VAT, do 2015 roku podatnicy zobowiązani byli rozliczać się w urzędzie właściwym dla miejsca prowadzenia czynności opodatkowanych, np. miejsca położenia działalności gospodarczej.

Właściwości urzędu dla celów VAT od 2016 roku

Zmiany, jakie weszły w życie po 1 stycznia 2016 roku, uchyliły wcześniej wspomniany art. 3 ustawy o VAT. Co więcej, od 2016 roku stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K jest:

  • dla osób fizycznych - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika,

  • dla osób innych niż osoby fizyczne, np. spółek cywilnych - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Zatem należy stwierdzić, że podatnik zobowiązany jest do rozliczania się w jednym urzędzie zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i dla celów VAT.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą. Adres zamieszkania podatnika to Opole, natomiast sklep, w którym odbywa się sprzedaż towarów (czynności opodatkowane), mieści się we Wrocławiu.

Podatnik zobowiązany był rozliczać się w 2015 roku:

  • dla celów podatku dochodowego w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, czyli w Opolu,

  • dla celów VAT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku Kowalskiego we Wrocławiu.

Kowalski zobowiązany jest rozliczać się w 2016 roku:

  • dla celów podatku dochodowego w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, czyli w Opolu,

  • dla celów VAT w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania - czyli również w Opolu.

Przykład 2.

Spółka cywilna prowadzi firmę, której siedziba oraz miejsce wykonywania czynności opodatkowanych znajdują się w Krakowie.

W 2015 roku spółka zobowiązana była rozliczać się:

  • dla celów podatku dochodowego w urzędzie właściwym według adresu siedziby firmy,

  • dla celów VAT w urzędzie właściwym według adresu siedziby firmy.

W 2016 roku spółka zobowiązana jest rozliczać się wciąż w jednym urzędzie właściwym według adresu siedziby firmy zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i dla celów VAT.

Zmiana właściwości urzędu bez konieczności aktualizacji VAT-R

Zmiana właściwości urzędu wynika ze zmiany przepisów podatkowych, podatnik więc nie ma obowiązku składania aktualizacji VAT-R.

Podsumowując, od 2016 roku urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (dotyczy osób fizycznych) oraz urząd właściwy według adresu siedziby firmy (dotyczy osób innych niż osoby fizyczne, np. spółek). 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów