Poradnik Przedsiębiorcy

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń podatkowych?

Chciałabym założyć salon kosmetyczny w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na KPiR. Jednakże lokal, który znalazłam, podlega pod inny urząd skarbowy, niż ten, w którym dotychczas się rozliczałam ze względu na miejsce zamieszkania. Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

Paulina, Oleśnica

 

W takiej sytuacji właściwy urząd skarbowy, dla celów rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT, to ten ze względu na Pani miejsce zamieszkania.

Wyjątek stanowią podatnicy rozliczający się w oparciu o kartę podatkową. W takim przypadku właściwość urzędu skarbowego zależna jest od miejsca położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku CEIDG-1.

Zarówno podatek VAT, jak i deklaracje z nim związane powinny być również rozliczane w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika.