0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2023 i 2024 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Ministerstwie Finansów trwa procedowanie projektu który ma na celu zmiany w Ordynacji podatkowej, który jest największą od lat nowelizacją tej ustawy. Zmiany obejmują szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności organów podatkowych, poprawienie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz wprowadzenie większej przejrzystości przepisów.

Krótszy termin wydania decyzji w postępowaniu uproszczonym

Artur Soboń zauważył, że prostsze sprawy będą mogły być rozpatrywane w trybie uproszczonym, dzięki czemu podatnik może uzyskać decyzję już w ciągu 14 dni. Ponadto powstanie rozwiązanie pozwalające na umorzenie podatku przed terminem jego płatności – aktualnie podatnik musi czekać do momentu pojawienia się zaległości podatkowej.

Zmiany w wysokości podatku płaconego przez osobę trzecią

W ramach nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzona zostanie również możliwość dokonania zapłaty podatku przez osobę spoza najbliższej rodziny podatnika do kwoty 5000 zł.

Obecnie limit zapłaty podatku przez osobę trzecią wynosi 1000 zł.

Wiceminister Artur Soboń wskazał, że taka zmiana pozwoli na większe ułatwienie dla osób chcących pomóc podatnikowi w sprawach finansowych. Propozycja obejmuje również stosowne poprawki dotyczącej nadpłat - podatnik nie będzie musiał już składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy ta wynika ze skorygowania deklaracji.

Zmiany w korektach deklaracji PIT

Wiceminister Soboń zapowiedział usprawnienia w procedurach dotyczących składania korekty deklaracji PIT. Zgodnie z nowelizacją, organ podatkowy będzie mógł dokonać uproszczonego trybu korygowania deklaracji z urzędu podczas czynności sprawdzających. Podatnik nie otrzyma uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji - jednak doręczona mu zostanie informacja o dokonanych zmianach i pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu.

Zmiany w Ordynacji podatkowej a kontrole podatkowe

Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma również na celu odcięcie naczelników urzędów skarbowych od prowadzenia kontroli podatkowych, aby rozszerzyć uprawnienia organu podatkowego wobec tych czynności. Wiceminister Finansów stwierdził, że taka zmiana wprowadzi lepsze i bardziej efektywne działania związane z czynnościami sprawdzającymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów