Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Kadrowy

2016-07-28

Prawo pracy

Dofinansowanie wypoczynku pracowników - rozliczenie podatkowe

dofinansowanie wypoczynku zatrudnionych pracowników Pracodawca może dofinansować wczasy swoich pracowników oraz ich rodzin na dwa sposoby – ze środków obrotowych własnej firmy lub z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć dofinansowanie wypoczynku pracowników! czytaj dalej
2016-07-25

Prawo pracy

Umowa o pracę - zmiany w przepisach od 2016

umowa o pracę na czas nieokreślony W 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadziły szereg zmian w umowach o pracę zawartych na czas określony. Umowa o pracę na czas określony nie może być dłuższa niż 33 miesiące. Przeczytaj co jeszcze się zmieniło! czytaj dalej
2016-07-22

Prawo pracy

Potrącenia dobrowolne - co powinien o nich wiedzieć pracodawca?

Potrącenia dobrowolne - co powinien o nich wiedzieć pracodawca? Potrącenia dobrowolne mogą być realizowane z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Oprócz zgody pracownik powinien wskazać wysokość kwoty, która może zostać mu potrącona. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2016-07-19

Prawo pracy

Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy

czas niewykonywania pracy Jeśli pracownik był gotowy do pracy, a wykonywanie jej było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w takim przypadku mamy odczynienia z przestojem. Czy za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia? Sprawdź! czytaj dalej
2016-07-08

Urlopy i inne

Nieobecność w pracy a pomniejszenie wymiaru urlopu

Pomniejszenie wymiaru urlopu - kiedy może nastąpić? Przepisy kodeksu pracy uprawniają pracodawcę do obniżenia wymiaru urlopu pracownika po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy. Przeczytaj i sprawdź, kiedy następuje pomniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz jak należy je obliczyć! czytaj dalej
2016-07-07

Urlopy i inne

Plan urlopów w firmie - jak prawidłowo stworzyć?

Plan urlopów - korzyści Plan urlopów wypoczynkowych w firmie tworzony jest po to, aby ułatwić organizację pracy w zakładzie, w czasie nieobecności pracowników, szczególnie w sezonie urlopowym. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo skonstruować taki plan! czytaj dalej
2016-07-06

Prawo pracy

Przejęcie pracowników innej firmy a formalności względem ZUS

przejęcie firmy Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę łączy się z przejęciem wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Nowy pracodawca jest także odpowiedzialny za zobowiązania, nawet te które powstały przed przejęciem przedsiębiorstwa. czytaj dalej

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne - propozycja zmian

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Od kilku lat pojawia się pomysł na temat finansowania systemu ochrony zdrowia. Jednym z nich jest możliwość opłacania składek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Czy jednak jest to korzystne rozwiązanie? W jakich warunkach może się sprawdzić? Przeczytaj czytaj dalej

Zasiłek macierzyński dla samozatrudnionych - zmiany od 2016

zasiłek macierzyński Od 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy zasiłek macierzyński dla samozatrudnionych uległ zmianom? Kto może z takiego zasiłku skorzystać? Dowiedz się czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2016-05-28

Prawo pracy

Umowa zlecenie ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem

Umowa zlecenie ze studentem będącym jednocześnie na etacie W niektórych przypadkach pracodawcy zawierają umowy cywilnoprawne z własnymi pracownikami. Czy umowa zlecenie ze studentem, który pracuje w tym samym zakładzie na etacie, jest rozliczana na innych zasadach niż pozostałe? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2016-05-18

Prawo pracy

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas określony u danego pracodawcy po zmianach przepisów? Jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na określony czas? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2016-05-12

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony charakteryzuje się konkretną datą zakończenia obowiązywania umowy. Niekiedy może jednak pojawić się potrzeba jej rozwiązania. Sprawdź, kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony! czytaj dalej
2016-05-10

Urlopy i inne

Zasiłek macierzyński - jakie są warunki jego otrzymania?

Samo urodzenie lub przysposobienie dziecka nie daje pracownikowi prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS oraz za jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński! czytaj dalej

Zakładanie działalności gospodarczej - obowiązki wobec ZUS

obowiązki wobec zus Zakładanie działalności gospodarczej odbywa się w kilku etapach. Jednym z nich jest złożenie odpowiednich dokumentów. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakich formalności należy dopełnić przy zakładaniu firmy. Poznaj obowiązki wobec ZUS przedsiębiorcy! czytaj dalej
2016-05-04

Prawo pracy

Zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia przez ZUS a pozorność umowy o pracę

zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia Czy wiesz, kiedy umowa o pracę może zostać uznana za pozorną i przez kogo? Kiedy umowa nie jest podstawą do ubezpieczenia? Czy możliwe jest zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia przez ZUS? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

premia uznaniowa W jakich przypadkach do podstawy świadczenia chorobowego pracownika wliczamy premię wypłaconą w czasie jego absencji chorobowej? Jak wpływa premia uznaniowa na podstawę wymiary świadczenia chorobowego? Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Mieszkanie służbowe - obowiązki względem ZUS i urzędu skarbowego

Mieszkanie służbowe a obowiązki wobec ZUS Mieszkanie służbowe udostępnione pracownikowi wpływa na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W niektórych przypadkach może prowadzić do powstania obowiązku podatkowego. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Kontrola ZUS - jak przebiega?

kontrola zus Kontrola ZUS dotyczy zarówno płatników składek - przedsiębiorców jak i osób ubezpieczonych. Kontrola ZUS powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat. O zamiarze przeprowadzania kontroli, ZUS musi poinformować odpowiednio wcześniej. czytaj dalej

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS

zaświadczenie o niezaleganiu Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS może być potrzebne przedsiębiorcy na przykład w celu uzyskania kredytu. ZUS wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w składkach po złożeniu przez płatnika wniosku. Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Jak wygląda ubieganie się o emeryturę?

ubieganie się o emeryturę Ubieganie się o emeryturę należy rozpocząć złożeniem wniosku do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jak należy udokumentować okresy składkowe? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Umowa o dzieło - jakie muszę zapłacić składki do ZUS za pracownika zatrudnionego na podstawie tej umowy?
Zobacz odpowiedź eksperta