0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powszechny wiek emerytalny w Europie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przejście na emeryturę jest możliwe po osiągnięciu określonego wieku. W ostatnich latach w Polsce wiek ten zmieniał się dwukrotnie. Za kryterium podziału przyjęto płeć zarówno w naszym kraju, jak i w innych państwach Unii. Poziom, na jakim kształtuje się wiek emerytalny w Europie, jest podobny w większości krajów.

Wiek emerytalny w Polsce

Jak już wspomniano wcześniej, w ciągu ostatniej dekady wiek emerytalny zmienił się dwa razy. Pierwotnie był on różny dla kobiet i mężczyzn i wynosił: 

  • 60 lat w przypadku kobiet, 
  • 65 lat w przypadku mężczyzn.

W 2013 roku weszła w życie ustawa, która nie tylko podwyższyła pułap, lecz także zrównała go dla obu płci. Nie utrzymało to się jednak na długo – po niecałych pięciu latach powrócono do pierwotnej wersji, która obowiązuje do dziś. Co ciekawe, jako jedyni w Europie obniżyliśmy wiek emerytalny, reszta naszych sąsiadów go podnosi.

Wiek emerytalny w Europie

W odróżnieniu do Polski powszechny wiek emerytalny w Europie, a przynajmniej w większości jej krajów, jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Ogólny pułap wieku, który uprawnia do emerytury, jest wysoki. Kształtuje się on na poziomie 65 lub 67 lat. Najwyższy wiek emerytalny w Europie obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii – 68 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Z kolei najszybciej aktywność zawodową można zaprzestać w Mołdawii. Kobiety otrzymają tam emeryturę po ukończeniu 57. roku życia, a mężczyźni po osiągnięciu 62 lat. Szczegółowe dane na ten temat zawiera poniższa tabela.

 

Wiek emerytalny w Europie (w latach)

Kraj

Mężczyźni

Kobiety

Albania

65

60

Austria

65

65

Belgia

67

67

Białoruś

63

58

Bośnia i Hercegowina

65

65

Bułgaria

65

65

Chorwacja

67

67

Cypr

65

65

Dania

67

67

Estonia

65

65

Finlandia

65

65

Francja

62

62

Grecja

67

67

Hiszpania

67

67

Holandia

67

67

Irlandia

68

68

Islandia

67

67

Litwa

65

65

Luksemburg

65

65

Łotwa

65

65

Malta

65

65

Mołdawia

62

57

Niemcy

67

67

Norwegia

67

67

Polska

65

60

Portugalia

66

66

Rosja

65

60

Szwajcaria

65

65

Słowacja

62

62

Słowenia

65

65

Szwecja

65

65

Ukraina

62

60

Węgry

65

65

Wielka Brytania

68

68

Włochy

66

66

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów