Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat obowiązki właściciela pojazdu

Obowiązki właściciela pojazdu

Podstawowe obowiązki właściciela pojazdu W celu dopuszczenia pojazdu do ruchu właściciel powinien posiadać dowód rejestracyjny pojazdu. Musi on odpowiadać warunkom technicznym oraz mieć zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Przeczytaj, jakie są obowiązki właściciela pojazdu! czytaj dalej