0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przyjęcie z zewnątrz PZ - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokumentację  magazynową prowadzi się, aby odpowiednio nadzorować przepływ materiałów, towarów i produktów gotowych w danej firmie. Kierownik jednostki czy właściciel firmy decyduje o obowiązku i formie sporządzania ewidencji magazynowej. Jednym z dokumentów magazynowych jest przyjęcie z zewnątrz PZ. Zobacz, co dokument ten powinien zawierać i kiedy się nim posługiwać!

Dokumenty, które potwierdzają ruch w magazynie, to:

 1. dokumenty przychodu towarów i materiałów:

  1. PZ (przyjęcie z zewnątrz),

  2. PW (przyjęcie wewnętrzne),

  3. MM (przesunięcie międzymagazynowe).

 1. dokumenty rozchodu towarów i materiałów:

  1. WZ (wydanie na zewnątrz),

  2. RW (rozchód wewnętrzny),

  3. MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Dokumentacja magazynowa  - przyjęcie z zewnątrz

Przyjęcie zewnętrzne to inaczej dokument PZ, który potwierdza przyjęcie do magazynu materiałów lub towarów z zewnątrz zarówno od dostawcy, jak i od innego magazynu w ramach jednego przedsiębiorstwa. Na jego podstawie aktualizuje się stan magazynowy o przyjęty towar. Nie generuje on płatności, nie podlega również opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie - nie wykazuje się przyjęcia z zewnątrz w rejestrze VAT. W dodatku PZ nie jest dokumentem księgowym, dlatego też przedsiębiorcy, korzystający z księgowości uproszczonej, nie ujmują go w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Podstawą do sporządzenia dokument PZ jest:

 • faktura zakupu,

 • dokument WZ - wydanie na zewnątrz otrzymany od dostawcy,

 • zamówienie zakupu.

Sporządzenie przyjęcia z zewnątrz ma na celu umożliwienie prowadzenia rzetelnej ewidencji magazynowej, w której wykazuje się zmianę ilości i wartości towarów na magazynie.

Przyjęcie z zewnątrz - zakres danych

Aby prawidłowo sporządzić dokument przyjęcia z zewnątrz, należy na nim umieścić:

 1. numer kolejny dokumentu,

 2. datę wystawienia,

 3. datę przyjęcia towaru/materiału,

 4. oznaczenie towaru/materiału,

 5. cenę jednostkową,

 6. ilość przyjętego towaru/materiału,

 7. dane wystawiającego PZ i dane dostawcy,

 8. podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ,

 9. podpis dostawcy i odbierającego.

Do pobrania:

PZ przyjęcie z zewnątrz - wzór.pdf
PZ przyjęcie z zewnątrz - wzór.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów