0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

2 wyniki dla tematu: przedmiotowe-srodki-dowodowe

Artykuły:

Przedmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych

Przedmiotowe środki dowodowe w zakresie trybu, zasad wymagania, przedkładania i uzupełniania są regulowane przez ustawę - Prawo zamówień publicznych. Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się więcej o sposobie weryfikacji wymogów, które wynikają z SWZ!

24 maja 2024

Środki dowodowe w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawcy złożenia oświadczeń oraz dokumentów na potwierdzenie związanych z zamówieniem okoliczności, w szczególności mogą być to podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

27 czerwca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów