0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

1 wynik dla tematu: skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci

Artykuły:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu

Skarga o stwierdzenie niezgodności przysługuje i może zostać wniesiona od prawomocnych postanowień wydawanych w postępowaniach dotyczących orzeczeń przez organy państw obcych oraz do spraw sądów II instancji, które kończą postępowanie w sprawie.

17 września 2018

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów