Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawieszenie działalności a okres preferencyjnych stawek ZUS

Zgodnie z regulacjami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca, który założył firmę ma prawo przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe opłacać składki na zasadach preferencyjnych. Oznacza to bowiem, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest przy tym spełnienie warunków określonych w art. 18a ww. ustawy.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca dokonuje zawieszenia działalności gospodarczej, ustaje jego obowiązek wobec opłacania składek do ZUS. Jednak okres przysługujących zasad preferencyjnych nie ulega zawieszeniu, lecz płynie dalej. W związku z tym do ulgowego okresu odprowadzania składek wlicza się czas zawieszenia firmy wskazany przez podatnika.

Co istotne, jeśli podczas trwania zawieszenia działalności gospodarczej uległ zmianie zakres podlegania ubezpieczeniom społecznym, przedsiębiorca sam musi poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez złożenie wniosku ZUS ZUA, jednak dopiero po wznowieniu wykonywania działalności. Formularz powinien być dostarczony do ZUS w ciągu 7 dni, licząc od dnia wznowienia przedsiębiorstwa.