0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja budynków i budowli w nowelizacji ustawy o PIT i CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz CIT. Na skutek nowelizacji ma zmienić się amortyzacja budynków i budowli. Jakie zmiany są procedowane? Jak zmieni się amortyzacja wspomnianych środków trwałych? Odpowiadamy!

Amortyzacja budynków i budowli - proponowane zmiany

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które zakładają skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli określonych w nowelizacji do 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia na terenie danego powiatu.

Aby móc korzystać z indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej, wymagane jest, aby:

  • nieruchomość znajdowała się na terenie gminy, która jest częścią powiatu o przeciętnej stopie bezrobocia wynoszącej co najmniej 150% średniej krajowej stopy bezrobocia,
  • dochód na mieszkańca takiej gminy musi być niższy niż 80% średniego dochodu na mieszkańca kraju

a dodatkowo, sugeruje się uwzględnienie przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się nieruchomość, jako czynnika determinującego dopuszczalny okres amortyzacji.

W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia:

  • wynosi od 150% do 200% średniej krajowej stopy bezrobocia, zaproponowano minimalny okres amortyzacji wynoszący 10 lat,
  • przekracza 200% średniej krajowej stopy bezrobocia, proponuje się, aby minimalny okres amortyzacji wynosił 5 lat.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Zgodnie z zapowiedziami, proponowane zmiany w nowelizacji mają wejść w styczniu 2024 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów