0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja budynków mieszkalnych - poznaj przełomowy wyrok WSA!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 stycznia 2022 amortyzacja budynków mieszkalnych została wykluczona z możliwości uwzględniania jej w kosztach uzyskania przychodu w prowadzonej działalności. Powyższe ograniczenie budziło wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców. Jednakże, wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzeczenie stanowi istotny przełom w tej sprawie! Sprawdź szczegóły w artykule!

Amortyzacja budynków mieszkalnych - zmiany od 2022 roku

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, tylko do końca 2022 roku amortyzacja budynków mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku mogła być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast z początkiem roku 2023 podatnicy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych zostali pozbawieni takiej możliwości, co spotkało się z niezadowoleniem wielu przedsiębiorców.

W efekcie, przedsiębiorcy zdecydowali się na walkę z fiskusem, czego wynikiem są liczne interpretacje podatkowe. Właściciele nieruchomości w składanych wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, niejednokrotnie wskazywali na niezgodność obowiązujących przepisów z Konstytucją i naruszenie praw nabytych. Z kolei organy podatkowe podnosiły jednak, że nie są od rozstrzygania zgodności ustaw z Konstytucją, w wyniku czego wydane interpretacje przedstawiają jednoznaczne rozstrzygnięcia - brak możliwości uwzględniania odpisów amortyzacyjnych dotyczących budynków mieszkalnych w kosztach podatkowych.

Amortyzacja budynków mieszkalnych mogła być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jedynie do końca 2022 roku pod warunkiem, że nieruchomości te zostały nabyte do końca 2021 roku.

Amortyzacja budynków mieszkalnych - przełom w sprawie!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27 czerwca 2023 r. sygn. akt I SA/Łd 258/23 zadecydował jednak o niekonstytucyjności przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji budynków mieszkalnych. Zdaniem Sądu, wobec oczywistej niezgodności przepisów ograniczających amortyzację budynków mieszkalnych z zasadą ochrony praw nabytych, uzasadnione jest uchylenie zaskarżonej interpretacji podatkowej. Ponadto orzekł, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 31 grudnia 2021 r., do momentu ich pełnej amortyzacji, a więc też po 2022 roku.

Pomimo, że amortyzacja budynków mieszkalnych nadal budzi wiele kontrowersji to wydany wyrok WSA w Łodzi daje jako pierwszy podatnikom nadzieję na skuteczną ochronę ich praw oraz interesów w oparciu o przepisy konstytucji. Otwiera także drogę do nowych możliwości dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy domagali się większej elastyczności i ułatwień w zakresie rozliczeń podatku dochodowego związanego z nieruchomościami mieszkalnymi.

Orzeczenie WSA w Łodzi może mieć istotne znaczenie dla inwestorów jak i przedsiębiorców z całego kraju, którzy we wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych będą mogli powoływać się na ten wyrok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów