0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aspekt prawny sprzedaży na Allegro, czyli kiedy płacić podatek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż na Allegro ma dla przedsiębiorców wiele zalet. Pozwala zyskać nowych klientów, wypromować markę, a dzięki odnośnikom na stronie aukcji przekierować część ruchu z konta Allegro na stronę internetową firmy. Allegro stanowi fenomen w dziedzinie handlu przez internet w Polsce, jednak wbrew pozorom prowadzenie sprzedaży przez tę platformę nie różni się bardzo w świetle prawa od sprzedawania towarów przez własny sklep internetowy. W poniższym artykule przedstawiamy aspekt prawny sprzedaży na Allegro.

Sprzedaż na Allegro a e-sklep

Sprzedaż przez internet, a co za tym idzie aspekt prawny sprzedaży na Allegro, regulują przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale także bardziej szczegółowe akty prawne, takie jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawa o ochronie danych osobowych. Obowiązki z nich wynikające obowiązują wszystkich przedsiębiorców handlujących swoimi produktami przez internet, niezależnie od tego, czy sprzedają oni towar we własnym e-sklepie czy za pośrednictwem Allegro. Ci, którzy korzystają z serwisu aukcyjnego muszą oprócz tego podporządkować się regulaminowi. Pełni on funkcję pomocniczą wobec ustawy, ale obowiązuje użytkowników w takim samym stopniu, tym bardziej że część jego zapisów konkretyzuje przepisy prawne, na przykład w kwestii ochrony danych osobowych kupujących.  

Prowadzący sprzedaż na Allegro są również zobowiązani do uiszczania opłat za wystawienie przedmiotu i prowizji od każdej transakcji. W przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedawaniu towarów za pośrednictwem portalu, muszą oznaczyć swój profil jako konto Firma. Każdy sprzedawca również ma prawo umieścić na swojej stronie własne zasady prowadzenia sprzedaży, pod warunkiem jednak, że nie kolidują one ani z regulaminem Allegro, ani z treścią powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Poza tym użytkownicy Allegro powinni zwrócić uwagę na aspekt prawny sprzedaży na Allegro w zakresie szczególnie ważnym dla prowadzenia sprzedaży przez sieć. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedzialności na zasadach rękojmi i zwrotu towaru nieposiadającego wad.

Aspekt prawny sprzedaży na allegro w zakresie ochrony danych osobowych

Równie ważne powinno być dla sprzedającego zwrócenie uwagi na aspekt prawny sprzedaży na Allegro w kontekście ochrony danych osobowych. Zgodnie z polityką ochrony prywatności Allegro, kupujący powinien mieć dostęp do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, zaś wszelkie ankiety i kwestionariusze powinien móc wypełniać dobrowolnie. Takie zapisy pokrywają się w całości z treścią ustawy o ochronie danych osobowych, więc zabezpieczenie praw konsumentów ma charakter niejako dwustronny. Sprzedający powinien także dokonać rejestracji zbioru danych osobowych. Zgłoszenia zbioru do Głównego Inspektora Danych Osobowych powinno się dokonać w przypadku, gdy dane osobowe udostępnione przez konsumentów służą nie tylko do ewidencjonowania sprzedaży lub wystawiania faktur, ale także do promowania przedsiębiorstwa, na przykład poprzez przesyłanie na skrzynki mailowe klientów materiałów promocyjnych.

Sprzedaż na Allegro - ujęcie podatkowe

Szczególnie ważnym aspektem prawnymsprzedaży na Allegro jest opodatkowanie transakcji dokonywanych za pośrednictwem portalu. W tej kwestii istotne jest, czy użytkownik dokonywał jej jako osoba prywatna, czy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą polegającą na handlu towarami przez internet są płatnikami podatku dochodowego i podatku VAT. Osoby prywatne, by móc sprzedawać rzeczy dozwolone przez regulamin Allegro bez konieczności płacenia podatków, muszą spełnić kilka warunków:

  • sprzedaż taka nie powinna mieć charakteru ciągłego i zorganizowanego,

  • przedmioty, wystawiane na aukcji, nie powinny być nabywane w celu odsprzedania,

  • sprzedający powinien posiadać przedmioty używane minimum 6 miesięcy,  

  • zyski użytkownika ze sprzedaży przedmiotów na Allegro nie przekroczyły 3091 zł w ciągu roku, czyli kwoty wolnej od podatku, jeżeli taka działalność stanowi jego jedyny dochód.   

Istotne jest, aby móc udowodnić, że dany przedmiot ma nie mniej niż 6 miesięcy - art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala właśnie taką granicę czasową. Najbardziej przydatne będzie w tym celu zachowywanie paragonów przedmiotów wystawionych na aukcji. Także udowodnienie, że użytkownik wystawia przedmioty na Allegro okazjonalnie i nie czyni z tego źródła stałego zarobku, pozwoli uniknąć kłopotów z podatkami. Urząd Skarbowy bowiem dokładnie sprawdza transakcje dokonywane za pośrednictwem takich portali i na mocy Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać wiadomości na ich temat od administratora portalu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów