0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach – obowiązek BDO na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła nowy obowiązek, zgodnie z którym podmioty wprowadzające na rynek m.in. produkty w opakowaniach muszą dokonać rejestracji do BDO. Uzyskany w wyniku tej rejestracji numer należy zamieścić na fakturze sprzedaży.

Czym jest rejestr BDO?

BDO to narzędzie, którego celem jest monitorowanie, czy nie dochodzi do nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami. Jego częścią jest rejestr BDO, czyli baza podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r., ale dopiero teraz znalazł się w centrum uwagi przedsiębiorców. Wszystko dlatego, że jest on systematycznie rozbudowywany o kolejne moduły. W najbliższym czasie, a dokładniej od 1 stycznia 2020 r., uruchomione zostaną moduły ewidencji i sprawozdawczości.
W rezultacie przedsiębiorcy, którzy zostaną wpisani do rejestru, od początku przyszłego roku będą mogli prowadzić elektronicznie ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Ma to spowodować, że kontrole rynku gospodarki odpadami będą efektywniejsze niż dotychczas.
Od strony formalnej rejestr BDO został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska. Prowadzony będzie jednak przez marszałków województw.

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO nie jest uzależniony od wielkości firmy, ale zakresu jej działania. Nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują, importują lub kupują od unijnych firm opakowania

są zobowiązane dokonać rejestracji w BDO. Taka konstrukcja przepisów powoduje, że w rejestrze BDO mogą znaleźć się również drobni przedsiębiorcy, np. osoby prowadzące gabinety kosmetyczne czy też firmy oferujące usługi budowlane. Warto przy tym dodać, że niektóre firmy mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.
Nie wszyscy przedsiębiorcy do rejestru BDO są wpisywani z urzędu – niektórzy muszą złożyć wniosek. Dotyczy to m.in. podmiotów, które zostały wymienione na poniższej grafice.

rejestr bdo

Rejestracja w BDO a numer BDO na dokumentach

Gdy podmiot zostanie zarejestrowany w BDO, jest mu nadawany indywidualny numer rejestrowy (tzw. numer BDO). Wówczas też – zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach – ma on obowiązek umieszczać ten numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. O jakich dokumentach mowa?
Mimo obowiązku umieszczania na generowanych przez przedsiębiorców dokumentach numeru rejestrowego, w ustawie o odpadach na próżno szukać zamkniętego katalogu takich dokumentów. Przyjmuje się, że należą do nich faktury, paragony fiskalne, umowy kupna-sprzedaży czy sprawozdania wystawiane przez przedsiębiorcę. Numer rejestrowy nie jest wymagany na dokumentach, dla których zostały opracowane wzory, które nie zawierają takiego pola (np. deklaracje podatkowe).
Od strony formalnej nie ma przeszkód, by przedsiębiorca zamieszczał numer BDO na innych dokumentach, np. związanych z obsługą administracyjną firmy. Przedsiębiorca może też zdecydować się na umieszczenie numeru BDO na pieczątce firmowej, którą posługuje się, tworząc różne dokumenty na potrzebny prowadzonej działalności gospodarczej.

Obowiązek BDO na fakturze - wprowadzanie numeru BDO w wfirma.pl

Umieszczanie numeru rejestrowego na wszystkich wystawianych paragonach czy fakturach wcale nie musi być uciążliwe. Z pomocą przychodzi dobry program do faktur. Przykładowo przedsiębiorcy korzystający z systemu wFirma.pl muszą tylko raz wprowadzić numer BDO, by automatycznie pojawiał się on na wydruku każdej faktury sprzedaży oraz na wydrukowanych paragonach fiskalnych.
System wFirma.pl umożliwia dodanie numeru BDO. By to zrobić, użytkownik musi wykonać następujące czynności:

  • przejść do zakładki „Ustawienia”,
  • wybrać opcję „Dane podstawowe” i następnie „Dane identyfikacyjne”,
  • wpisać indywidualny, 9-cyfrowy numer BDO.

Co istotne, numer BDO będzie pojawiał się na wszystkich generowanych z systemu fakturach, bez względu na to, czy są to faktury VAT, zaliczkowe czy końcowe.


Użytkownicy, którzy korzystają z drukarki fiskalnej D10, muszą dodatkowo zadbać, by numer BDO pojawiał się również na wystawianych przez nich paragonach fiskalnych. W tym celu należy go wprowadzić także na drukarce fiskalnej. By to zrobić, wystarczy:

  • przejść do opcji „Funkcje”,
  • wybrać „Ustawienia” i następnie „Dane użytkownika”,
  • wprowadzić numer BDO w sekcji „Nazwa użytkownika” lub w pierwszej-czwartej linii.

Do bazy danych drukarki fiskalnej D10 numer BDO również wystarczy wprowadzić tylko raz, by pojawiał się on później już na każdym wystawionym paragonie.

rejestr bdo

Gdzie na dokumentach powinien znaleźć się numer BDO?

Ustawodawca nie określił, w którym miejscu dokumentu powinien pojawić się numer BDO. Przyjmuje się zatem, że w tej kwestii przedsiębiorca ma pełną dowolność – może on umieścić numer rejestrowy zarówno obok danych podmiotu (jak np. numer NIP), jak i w stopce. Przedsiębiorcy korzystający z programu do faktur mogą mieć pewność, że numer BDO będzie pojawiał się zawsze w tym samym miejscu, co pozwoli go łatwo lokalizować.
W systemie wfirma.pl numer BDO na fakturach pojawia się tuż obok numeru NIP ich wystawcy. Z kolei na paragonie numer BDO będzie widoczny zawsze przed numerem NIP sprzedawcy.

Brak numeru rejestrowego na dokumentach – sankcje

Nowe obowiązki związane ze złożeniem wniosku do BDO oraz korzystaniem z numeru BDO, a przede wszystkim z umieszczaniem go na wystawianych dokumentach, zostały obwarowane dotkliwymi sankcjami. W art. 194 ust. 1 pkt. 5a ustawy o odpadach znajduje się zapis, zgodnie z którym za brak numeru BDO na wystawianych dokumentach grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 5 000 do 1 000 000 zł.
Sposobem, by uchronić się przed karami finansowymi, jest skorzystanie z funkcji automatycznego wstawiania numeru BDO na generowanych fakturach czy paragonach fiskalnych. Dzięki niej można zyskać pewność, że na każdym dokumencie sprzedażowym znajdzie się wymagany numer. Pozwala ona także zaoszczędzić sobie pracy – nie będzie konieczne sprawdzanie wystawionych faktur czy paragonów fiskalnych pod tym względem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów