0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BDO - do kiedy należy dokonać zapłaty rocznej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Baza danych o odpadach (w skrócie BDO) ma za zadanie uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Dzięki systemowi użytkownicy mogą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie, co pozwala na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Podatnicy często zastanawiają się, czy ich właśnie dotyczy obowiązek wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Kto ma obowiązek zapłaty BDO

Obowiązek zapłaty dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazanych w art. 57 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie:

  1. wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  2. wprowadzania baterii i/lub akumulatorów;
  3. wprowadzania pojazdów;
  4. produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań;
  5. wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
  6. wprowadzania na terytorium kraju opon;
  7. wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych.

Kiedy należy zapłacić i gdzie

Niezwykle istotne jest, aby opłatę roczną za dany rok uiścić w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego bieżącego roku (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach). W przypadku nieuregulowania opłaty rocznej marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Ile wynosi stawka roczna

Wysokość stawki rocznej wynosi:

  • dla mikroprzedsiębiorców – 100 zł;
  • dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300 zł.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uregulowana opłata rejestrowa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów