Poradnik Przedsiębiorcy

Ciemne i jasne strony szkoleń

Na rozwój firmy w znacznym stopniu wpływa wzrost umiejętności oraz wiedzy jej pracowników. Ponadto w wielu dziedzinach regularnie pojawiają się innowacje, które związane z nimi przedsiębiorstwa powinny od razu poznawać, aby wyprzedzać o krok swoich konkurentów. W tym celu kierownicy wysyłają swoich podwładnych na szkolenia. Jednak czy zawsze przynoszą one pozytywne efekty? Poniżej przedstawiamy zalety i wady szkoleń.

Korzyści jakie niosą za sobą szkolenia

Szkolenia mają duży wpływ na rozwój umiejętności pracowników, zarówno technicznych, jak i miękkich. Te pierwsze bezpośrednio dotyczą wykonywanej pracy, a co za tym idzie, wpływają na rezultaty osiągane w firmie. Jednak drugi rodzaj umiejętności jest także wartościowy dla wykonywanych na co dzień zadań. Do takich zdolności należą m.in.: dynamizm działania, komunikatywność, kreatywność, elastyczność i zdolność do pracy w grupie. Ta ostatnia może się znacząco przyczynić do powodzenia lub, wręcz odwrotnie, porażki jakiegoś projektu.

Zdobywanie lub pogłębianie wiedzy może przyjąć formę:

  • pojedynczych szkoleń - mają one jednorazowy charakter i są skierowane do specjalistów na danym polu; pomagają im w odświeżeniu swoich informacji, poznaniu najnowszych rozwiązań, a także dowiedzeniu się o typowych zachowaniach w branży i praktykach, które mogą przynieść najbardziej opłacalne skutki,   

  • cykli szkoleniowych - uczestnicy uaktualniają posiadane informacje i regularnie zyskują nowe umiejętności; wiedza jest im przekazywana w częściach, a po każdej z nich mogą ją od razu przetestować w praktyce; ten sposób odbywania kursów pozwala lepiej utrwalić uzyskane wiadomości i jednocześnie czyni je bardziej zrozumiałymi.


Oprócz korzyści profesjonalnych szkolenia mogą dostarczyć sporo pozytywnych efektów także dla osobowości pracowników. Chodzi tu szczególnie o te ściśle związane z umiejętnościami miękkimi. Mogą one zwiększyć poziom asertywności danej osoby, przyczynić się do uzyskania przez nią nowego sposobu postrzegania pewnych zagadnień czy pobudzić jej ciekawość i kreatywność.