0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ciemne i jasne strony szkoleń

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na rozwój firmy w znacznym stopniu wpływa wzrost umiejętności oraz wiedzy jej pracowników. Ponadto w wielu dziedzinach regularnie pojawiają się innowacje, które związane z nimi przedsiębiorstwa powinny od razu poznawać, aby wyprzedzać o krok swoich konkurentów. W tym celu kierownicy wysyłają swoich podwładnych na szkolenia. Jednak czy zawsze przynoszą one pozytywne efekty? Poniżej przedstawiamy zalety i wady szkoleń.

Korzyści jakie niosą za sobą szkolenia

Szkolenia mają duży wpływ na rozwój umiejętności pracowników, zarówno technicznych, jak i miękkich. Te pierwsze bezpośrednio dotyczą wykonywanej pracy, a co za tym idzie, wpływają na rezultaty osiągane w firmie. Jednak drugi rodzaj umiejętności jest także wartościowy dla wykonywanych na co dzień zadań. Do takich zdolności należą m.in.: dynamizm działania, komunikatywność, kreatywność, elastyczność i zdolność do pracy w grupie. Ta ostatnia może się znacząco przyczynić do powodzenia lub, wręcz odwrotnie, porażki jakiegoś projektu.

Zdobywanie lub pogłębianie wiedzy może przyjąć formę:

  • pojedynczych szkoleń - mają one jednorazowy charakter i są skierowane do specjalistów na danym polu; pomagają im w odświeżeniu swoich informacji, poznaniu najnowszych rozwiązań, a także dowiedzeniu się o typowych zachowaniach w branży i praktykach, które mogą przynieść najbardziej opłacalne skutki,   

  • cykli szkoleniowych - uczestnicy uaktualniają posiadane informacje i regularnie zyskują nowe umiejętności; wiedza jest im przekazywana w częściach, a po każdej z nich mogą ją od razu przetestować w praktyce; ten sposób odbywania kursów pozwala lepiej utrwalić uzyskane wiadomości i jednocześnie czyni je bardziej zrozumiałymi.


Oprócz korzyści profesjonalnych szkolenia mogą dostarczyć sporo pozytywnych efektów także dla osobowości pracowników. Chodzi tu szczególnie o te ściśle związane z umiejętnościami miękkimi. Mogą one zwiększyć poziom asertywności danej osoby, przyczynić się do uzyskania przez nią nowego sposobu postrzegania pewnych zagadnień czy pobudzić jej ciekawość i kreatywność.

Wzrost kompetencji - wzrost wymagań

Choć w poprzedniej części artykułu zostały wymienione korzyści, jakie może przynieść firmie pracownik, który brał udział w różnorodnych szkoleniach, szansa na ich wystąpienie nie zawsze jest stuprocentowa. Badania przeprowadzone na 750 firmach giełdowych w Stanach Zjednoczonych pokazują, że wartość akcji przedsiębiorstw inwestujących w szkolenia jest o 5,6% mniejsza niż w przypadku firm, które tego nie robią. Natomiast w artykule Playing the training game amerykańskiego HR Magazine przedstawiono możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy. Wśród nich pojawiły się:

  • niska jakość realizacji szkoleń (na co wpływa szczególnie pospieszne konstruowanie programów szkoleniowych);

  • mały nacisk na ocenę szkolenia - uczestnikom rozdawne są tylko ankiety, które wykluczają możliwość dyskusji na temat sposobu przeprowadzenia kursu;

  • za duża liczba szkoleń “rozwojowych” - zakładają one przygotowywanie pracownika do ewentualnej zmiany stanowiska lub objęcia bardziej odpowiedzialnych zadań.


Wyżej wymieniony rodzaj szkoleń powoduje, że bogatszy o specjalistyczną wiedzę podwładny bardziej ceni swoją wartość - oczekuje wzrostu swojego wynagrodzenia, a także jak najszybszego awansu. Kiedy pracodawca nie chce mu tego zaoferować, może nawet udać się do konkurencji.

Działania zapobiegawcze

Negatywny wpływ szkoleń na pracowników nie jest jednak procesem, któremu nie da się zapobiec. Najważniejsze w tym przypadku jest określenie przez menedżerów, jakie efekty chcą uzyskać wysyłając swoich podwładnych na kursy dokształcające. Najlepiej jeśli będą one ściśle związane z aktualnymi potrzebami firmy. Powinni się również postarać o wiarygodną ocenę programów szkoleń i ich efektywności. Takie podejście pozwoli na pełne skorzystanie z licznych zalet szkoleń.    

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów