Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop rodzicielski - kto może się o niego starać?

Urlop rodzicielski to jeden z przywilejów pracowników wychowujących dzieci. Przez jaki okres można pozostać w domu z nowo narodzonym dzieckiem? Kto może skorzystać z uprawnień rodzicielskich?

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Urlopy związane z rodzicielstwem mają na celu wykształcenie i pogłębienie więzi między rodzicami a nowo narodzonymi potomkami czy dziećmi przysposobionymi.

Liczba dzieci

Urlop macierzyński

Urlop rodzicielski po zmianach

1

20 tyg.

32 tyg.

2

31 tyg.

34 tyg.

3

33 tyg.

34 tyg.

4

35 tyg.

34 tyg.

5 i więcej

37 tyg.

34 tyg.

Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego przysługuje po złożeniu wniosku do pracodawcy, nie później niż 21 dni po porodzie. W przypadku, gdy matka nie chce korzystać z urlopu rodzicielskiego, to może zrzec się go na rzecz ojca dziecka.

Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Urlop rodzicielski został wprowadzony naprzeciw osobom, które chcę powiększyć rodzinę. Co istotne, urlop ten przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, stąd właśnie jego nazwa: rodzicielski.

Z urlopu będzie można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.  W przypadku, gdy z urlopu będą chcieli skorzystać oboje rodzice, łączny czas jego trwania nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonego okresu.

Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie. Oczywiście w tym przypadku jego łączny wymiar nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni.

Rodzice mają możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego w maksymalnie 4 częściach, z tym że jedna z nich powinna przypadać bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Rodzice będą mieli czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

W razie śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu urlop rodzicielski może być wykorzystany przez ojca dziecka bądź innego członka rodziny.

Dla kogo zasiłek za czas urlopu rodzicielskiego?

Oczywiście na czas urlopu rodzicielskiego rodzic nie zostaje bez środków. W okresie korzystania z tego urlopu otrzymuje on zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (jeśli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego został złożony nie później niż 21 dni po porodzie) lub w wysokości 100% za 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego część 60% (jeśli wniosek nie będzie złożony w terminie).

Zasiłek macierzyński nie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na etacie. Wystarczy bowiem być objętym ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie). Dzięki temu z zasiłku mogą korzystać, już po pierwszym pełnym miesiącu opłacania składki, zarówno osoby zatrudnione na umowie zlecenie, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przez urlop rodzicielski zmniejszyło się zainteresowanie urlopem wychowawczym?

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie urlopu rodzicielskiego było bardzo korzystnym i trafnym pomysłem. Dzięki niemu rodzice mogą spędzić o wiele więcej czasu z dzieckiem i nie muszą się martwić o pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej brakiem świadczeń pieniężnych. Od czasu wprowadzenia urlopu rodzicielskiego, wychowawczy nie jest już tak popularny. Rok płatnych urlopów jest w zupełności wystarczający dla rodziców. Na bezpłatny urlop wychowawczy decydować się mogą osoby, które mają zapewnione środki pieniężne w tym okresie.