Urlop rodzicielski - kto może się o niego starać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop rodzicielski to jeden z przywilejów pracowników wychowujących dzieci. Przez jaki okres można pozostać w domu z nowo narodzonym dzieckiem? Kto może skorzystać z uprawnień rodzicielskich? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Urlopy związane z rodzicielstwem mają na celu wykształcenie i pogłębienie więzi między rodzicami a nowo narodzonymi potomkami czy dziećmi przysposobionymi. Urlop rodzicielski może zostać udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Wymiar tych urlopów uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Przedstawione zostało to w tabeli.

Liczba dzieci

Urlop macierzyński

Urlop rodzicielski po zmianach

1

20 tyg.

32 tyg.

2

31 tyg.

34 tyg.

3

33 tyg.

34 tyg.

4

35 tyg.

34 tyg.

5 i więcej

37 tyg.

34 tyg.

Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego przysługuje po złożeniu wniosku do pracodawcy, nie później niż 21 dni po porodzie. W przypadku, gdy matka nie chce korzystać z urlopu rodzicielskiego, to może zrzec się go na rzecz ojca dziecka.

Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Urlop rodzicielski został wprowadzony naprzeciw osobom, które chcę powiększyć rodzinę. Co istotne, urlop ten przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, stąd właśnie jego nazwa: rodzicielski.

Z urlopu będzie można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.  W przypadku, gdy z urlopu będą chcieli skorzystać oboje rodzice, łączny czas jego trwania nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonego okresu.

Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie. Oczywiście w tym przypadku jego łączny wymiar nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni.

Rodzice mają możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego w maksymalnie 4 częściach, z tym że jedna z nich powinna przypadać bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Rodzice będą mieli czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

W razie śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu urlop rodzicielski może być wykorzystany przez ojca dziecka bądź innego członka rodziny.

Dla kogo zasiłek za czas urlopu rodzicielskiego?

Oczywiście na czas urlopu rodzicielskiego rodzic nie zostaje bez środków. W okresie korzystania z tego urlopu otrzymuje on zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (jeśli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego został złożony nie później niż 21 dni po porodzie) lub w wysokości 100% za 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego część 60% (jeśli wniosek nie będzie złożony w terminie).

Zasiłek macierzyński nie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na etacie. Wystarczy bowiem być objętym ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie). Dzięki temu z zasiłku mogą korzystać, już po pierwszym pełnym miesiącu opłacania składki, zarówno osoby zatrudnione na umowie zlecenie, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przez urlop rodzicielski zmniejszyło się zainteresowanie urlopem wychowawczym?

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie urlopu rodzicielskiego było bardzo korzystnym i trafnym pomysłem. Dzięki niemu rodzice mogą spędzić o wiele więcej czasu z dzieckiem i nie muszą się martwić o pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej brakiem świadczeń pieniężnych. Od czasu wprowadzenia urlopu rodzicielskiego, wychowawczy nie jest już tak popularny. Rok płatnych urlopów jest w zupełności wystarczający dla rodziców. Na bezpłatny urlop wychowawczy decydować się mogą osoby, które mają zapewnione środki pieniężne w tym okresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów