0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży jest zwykle możliwe tylko w określonych sytuacjach. Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Może go dokonać każda ze stron poprzez złożenie oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Niezbyt częste jest cofnięcie takiego oświadczenia i zaakceptowanie tego przez drugą stronę. Istnieje jednak sytuacja, w której jest to możliwe.

Uprawnienie do powołania się na błąd swojego oświadczenia o wypowiedzeniu i wycofania wypowiedzenia ma pracownica, która rozwiązała stosunek pracy, nie wiedząc o tym, że jest w ciąży. Ze względu na swój stan będzie ona objęta szczególną ochroną zatrudnienia, która rozszerza się także na czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Czy pracodawca musi zgodzić się na cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży?

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicęw ciąży nie musi być poparte zgodą pracodawcy. Pracownica może wycofać wypowiedzenie umowy o pracę pod warunkiem, że w chwili jego składania nie wiedziała o swoim stanie lub o przysługujących jej z tego tytułu uprawnieniach. Zalicza się do nich urlop macierzyński, a także ochrona stosunku pracy.  

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży powinno powinno być złożone w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym dowiedziała się o swoim stanie.

Co istotne, cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę ma też swoje konsekwencje. Jeżeli pracownica wie o tym, że jest w ciąży i mimo to składa wypowiedzenie umowy o pracę lub wyraża zgodę na rozwiązanie jej za porozumieniem stron, nie przysługuje jej możliwość dochodzenia skuteczności rozwiązania umowy o pracę.

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży a wady oświadczenia woli

Możliwość powołania się na błąd w wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownicę w ciąży wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. W opisywanej sytuacji kobieta składa wypowiedzenie, będąc w błędzie co do swojej sytuacji faktycznej i konsekwencji prawnych z niej wynikających, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest w ciąży. Niekompletna wiedza o stanie faktycznym przekłada się na decyzję, której być może nie podjęłaby, gdyby wiedziała, że jest w ciąży. Powyższe okoliczności powodują, że pracownica w ciąży może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli o wypowiedzeniu, powołując się na błąd jako wadę tego oświadczenia.

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży - skutki

Jeżeli pracownica chce, by jej wypowiedzenie nie przyniosło skutków prawych, powinna złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków swojego wcześniejszego oświadczenia woli na piśmie i z uzasadnieniem - w tym przypadku może to być brak świadomości swojego stanu. Pracodawca natomiast powinien je zaakceptować, zwłaszcza jeśli nie ma wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia. W takiej sytuacji wypowiedzenie złożone przez pracownicę, uznaje się za niezłożone, zaś ewentualną notatkę służbową opisującą sytuację należy przechowywać w części B. akt osobowych pracownicy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów