Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Urlop rodzicielski - co warto wiedzieć

Nowy urlop rodzicielski obowiązuje od 17 czerwca. Wydłużeniu uległ również dodatkowy urlop macierzyński. W przypadku urodzenia 1 dziecka będzie można z nim pozostać z domu łącznie przez 52 tygodnie, natomiast przy ciążach mnogich od 65 do 71 tygodni. Zmiany dotyczą osób, których dzieci urodziły się od 1 stycznia 2013 r.

Urlop rodzicielski - jak było do tej pory

Okres trwania urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego był uzależniony od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Mógł on wynosić od 24 do 43 tygodni:

Liczba dzieci

Urlop macierzyński      (w tyg)

Dodatkowy urlop macierzyński (w tyg)

Urlop łącznie (w tyg.)

1

20

4

24

2

31

6

37

3

33

6

39

4

35

6

41

5 i więcej

37

6

43

Wydłużony dodatkowy urlop macierzyński

Wprowadzone zmiany nie zmodyfikowały okresu trwania urlopu macierzyńskiego. Wydłużony za to został o 2 tygodnie dodatkowy urlop macierzyński.  Łącznie zatem pełnopłatny okres czasu wolnego wynosi, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

Liczba dzieci

Urlop macierzyński      (w tyg)

Dodatkowy urlop macierzyński (w tyg)

Urlop łącznie (w tyg.)

1

20

6

26

2

31

8

39

3

33

8

41

4

35

8

43

5 i więcej

37

8

45

Aby móc skorzystać z przysługującego dodatkowego urlopu, konieczne jest złożenie wniosku, na co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem . Co ważne, z urlopu może skorzystać zamiennie ojciec dziecka.

Urlop rodzicielski - nowe pojęcie w prawie pracy

Zmiany w przepisach wprowadziły do polskiego systemu nowe pojęcie: urlop rodzicielski. Jego nazwa jest adekwatna do funkcji jaką spełnia, gdyż mogą z niego korzystać obydwoje rodzice. Urlop ten będzie przysługiwać bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 26 tygodni. Nie ma tutaj znaczenia fakt liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W przypadku urodzenia jednego dziecka do dyspozycji pozostaną zatem aż 52 tygodnie.

Czas urlopu rodzicielskiego nie będzie jednak płatny w 100%, jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, a jedynie 60%. W przypadku, gdy pracownica nie później niż 14 dni po porodzie złoży pracodawcy pisemny wniosek o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, wówczas za cały okres 52 tygodni może jej zostać wypłacane świadczenie w równej wartości 80%.

Co ważne, zasiłki macierzyńskie dotyczą nie tylko pracowników ale również pozostałych osób objętych

ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie). Dzięki temu z zasiłku będą mogły korzystać również kobiety zatrudnione na umowę zlecenie lub prowadzące działalność gospodarczą. Prawo do zasiłku ubezpieczony nabywa już po pełnym miesiącu opłacania składki.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, z urlopu rodzicielskiego może korzystać również ojciec dziecka, albo oboje rodzice jednocześnie. W drugim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni.