0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Polega ono na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem wymaganego okresu wypowiedzenia. Pracownica, która złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowę o pracę, nie wiedząc o tym, że jest w ciąży, może skutecznie powołać się na błąd swojego oświadczenia o wypowiedzeniu i wycofać swoje oświadczenie. Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży nie powinno powodować negatywnych skutków, gdyż ze względu na stan ciąży będzie ona objęta szczególną ochroną zatrudnienia, która obowiązuje również w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

Kobieta w ciąży może wycofać swoje wypowiedzenie umowy o pracę, bez uzyskiwania zgody pracodawcy. Pod warunkiem, że w momencie złożenia swoje oświadczenia woli nie wiedziała o stanie ciąży lub nie wiedziała o przysługujących jej uprawnieniach związanych z ciążą. W związku z urodzeniem dziecka pracownica ma prawo skorzystać z urlop i zasiłku macierzyńskiego. Pracownica w okresie ciąży oraz w czasie urlopów macierzyńskiego i wychowawczego chroniona jest zakazem rozwiązania w tych okresach umowy o pracę oraz zmiany wynikających z niej warunków pracy i płacy.

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownica dowiedziała się, że jest w ciąży lub od dnia, w którym dowiedziała się o swoich uprawnieniach pracowniczych.

Ważne!

Jeżeli pracownica ma wiedzę o stanie ciąży, składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zgodzie na jej rozwiązanie za porozumieniem stron, nie może dochodzić skuteczności rozwiązania umowy o pracę.

Wada oświadczenia woli pracownicy złożonego pod wpływem błędu

Uprawnienie pracownicy w ciąży wynika z zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego o możliwości uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Pracownica w ciąży może więc złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu będąc w błędzie co do swojej sytuacji faktycznej i wynikających z niej konsekwencji prawnych. Pracownica w momencie złożenia wypowiedzenia może nie wiedzieć, że jest w ciąży, tj. nie zdawać sobie sprawy co do swojej sytuacji faktycznej. Z kolei ta błędna ocena co do swojego stanu mogła się przełożyć na decyzję o wypowiedzeniu, której pracownica by nie podjęła, gdyby wiedziała, że jest w ciąży. Z tych powyższych powodów pracownica w ciąży może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli o wypowiedzeniu, powołując się na wadę tego oświadczenia, jakim jest błąd.

Skutki cofnięcia oświadczenia woli pracownicy

Pracownica, jeżeli chce by jej oświadczenie woli nie przyniosło skutków prawnych, powinna złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków swoje wcześniejszego oświadczenia woli, z podaniem przyczyn tego uchylenia. W tym przypadku może powołać się na brak świadomości o tym, że jest w ciąży. Pracodawca, jeżeli nie ma wątpliwości co do wiarygodności oświadczenia, powinien je zaakceptować. Wówczas złożone wypowiedzenie pracownicy należy uznać za niezłożone. Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży oraz ewentualną notatkę służbową należy przechowywać w części B. akt osobowych pracownicy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów