0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia o pracę

Umowę o pracę może wypowiedzieć każda ze stron. Okresy wypowiedzeń są ściśle uregulowane w Kodeksie pracy. Bywają jednak sytuacje, kiedy okres wypowiedzenia zostaje wydłużony. Jakie są skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia o pracę? Sprawdź!

30 listopada 2023

Ubezpieczenie ZUS

ZUS ERP-7 (RP-7)- kiedy należy go wypełnić?

Pracownik udający się na emeryturę może poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia RP-7. Jest to dokument, który potwierdza wypłacone wynagrodzenia. Czy pracodawca zawsze ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

28 listopada 2023

Urlopy i inne

Uprawnienia urlopowe przy braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców

Bywają sytuacje, że pracownik przyjmuje się do pracy i nie dostarcza swojemu pracodawcy świadectw pracy. Jak należy wówczas ustalić uprawnienia urlopowe? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat ustalania limitu urlopu!

27 listopada 2023

Prawo pracy

Wspólne rozliczenie z dzieckiem – zmiany od 2023 roku!

Wspólne rozliczenie z dzieckiem jest preferencją podatkową. Zasady jej stosowania w 2022 roku uległy dwukrotnie zmianie. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat wspólnego rozliczenia z dzieckiem!

14 listopada 2023

Ubezpieczenie ZUS

Zgłoszenie pracownika do ZUS-u a niepodpisana umowa o pracę – co wtedy?

Bywają sytuacje, kiedy pracodawca dokona zgłoszenia do ZUS-u nowego pracownika, ale ten nie podpisze umowy. Czy niepodpisana umowa o pracę i zgłoszony pracownik do ZUS-u wiążą się z problemami? Przeczytaj i dowiedz się, jak poradzić sobie w tej sytuacji!

9 listopada 2023

Ubezpieczenie ZUS

Świadczenie wspierające – kto będzie wypłacał?

Od 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie wspierające. Świadczenie to ma na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź!

7 listopada 2023

Prawo pracy

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego - jak dokonać obliczeń?

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego skutkuje objęcie wynagrodzenia wyższym podatkiem. Sprawdź, z czym wiąże się przekroczenie pierwszego progu podatkowego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kiedy zapłaci się wyższy podatek!

31 października 2023

Obowiązki pracownika

Nieobecność w pracy - jak ją usprawiedliwić

Nieobecność w pracy może zdarzyć się każdemu. Ważne jednak aby pracownik podał pracodawcy powód swojej absencji. W przeciwnym razie będzie ona potraktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

25 października 2023

Prawo pracy

Zatrudnienie cudzoziemca przez osobę fizyczną zgodnie z uproszczoną procedurą

Rynek pracy bywa coraz częściej eksploatowany przez cudzoziemców. Jaki jest proces postępowania, jeśli osoba fizyczna podejmuje zatrudnienie cudzoziemca? Jak uzyskać oświadczenie umożliwiające zatrudnienie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

20 października 2023

Ubezpieczenie ZUS

Składanie wniosków o świadczenia emerytalne z ZUS-u dla pracowników

Pracownicy mogą ubiegać się o różne świadczenia z ZUS-u. W wielu przypadkach to pracodawca składa dokumenty w imieniu pracownika, aby ten otrzymał świadczenie emerytalne z ZUS-u. Dowiedz się jak wygląda składanie wniosków o świadczenia emerytalne z ZUS-u!

18 października 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów