Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop wychowawczy - korzystne zmiany dla rodziców

Od 2 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące urlop wychowawczy. Wiele z tych zmian pomoże rodzicom w pogodzeniu pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. Czego dotyczą? Odpowiadamy poniżej.

Wymiar urlopu wychowawczego

Pula 36 miesięcy mogłaby być określana "35+1", tak bowiem wygląda podział na wyłączne i wspólne prawo do wykorzystania urlopu. Oznacza to, że zarówno ojcu, jak i matce dziecka przysługuje prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Nie ma możliwości "oddania" swojego miesiąca drugiemu rodzicowi, a niewykorzystany przepada. Jeśli matka (lub ojciec) zechce wykorzystać cały należny jej urlop, będzie to maksymalnie 35 miesięcy.

Wyjątkową sytuacją jest śmierć drugiego rodzica lub pozbawienie go praw rodzicielskich (dotyczy to również rodziców, których prawa rodzicielskie zostały ograniczone lub zawieszone). Jeśli z perspektywy prawnej lub technicznej dzieckiem może się opiekować tylko jeden rodzic, przysługuje mu prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Nie wprowadzono podziału na dzieci pełno- i niepełnosprawne, zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego są jednakowe.

Dziecko do 6 roku życia a urlop wychowawczy

Od początku 2016 roku rodzice mają możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a nie jak to było do końca 2015 roku -  do 5. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ten okres wydłuża się do 18. roku życia dziecka. Bez zmian pozostała możliwość podzielenia urlopu na 5 części.

Ważne!

Jeśli zdecydujemy się na korzystanie z urlopu wychowawczego po raz pierwszy w momencie kiedy dziecko skończy już 3 lata, wymiar urlopu wychowawczego będzie automatycznie pomniejszony - urlop będzie obowiązywał jedynie do ukończenia 6. roku życia dziecka bez względu na ilość wykorzystanego urlopu.

Wniosek o urlop wychowawczy 

Kolejną istotna zmiana to termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Według nowych obowiązujących przepisów, wniosek należy złożyć pracodawcy 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, a nie to było wcześniej - 14 dni przed. Jeśli pracownik nie zachował określonego terminu na złożenie wniosku urlopowego, pracodawca zobowiązany jest udzielić tego urlopu najpóźniej do 21. dnia od złożenia wniosku przez pracownika. W przypadku rezygnacji z planowanego urlopu wychowawczego, pracownik może wycofać wniosek urlopowy jednak nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.