0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy składka wypadkowa wzrośnie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co roku więksi pracodawcy przekazują do ZUS-u informację dotyczącą liczby wypadków w pracy. Na tej podstawie ZUS ustala procent składki wypadkowej. Pojawił się jednak projekt, który może całkowicie zmienić sposób jej ustalania. Czy składka wypadkowa wzrośnie? Wyjaśniamy w artykule!

ZUS IWA – jak jest obecnie?

ZUS IWA jest to informacja, którą należy przekazać do ZUS-u w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. To składający się z 6 bloków formularz zawierający dane dotyczące wypadków, jakie miały miejsce w roku, za który składana jest IWA. Wypadki te z kolei mają wpływ na ustalenie wysokości stawki ubezpieczenia wypadkowego, która będzie obowiązywać przez następny rok liczony od 1 kwietnia do 31 marca. Na ten moment w IWA pracodawcy podają wypadki, które wydarzyły się w miejscu pracy – do wypadków w pracy nie zaliczają się te, które miały miejsce w drodze do niej czy na delegacji.

Składka wypadkowa wzrośnie?

W ramach nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych planowane są zmiany dotyczące tzw. wypadków zrównanych. I również one konieczne będą do zgłaszania na deklaracji ZUS IWA. Wypadki zrównane to wypadki traktowane na równi z tymi, które wydarzyły się w pracy i którym pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Oznacza to, że wszystkie wypadki, które miały miejsce poza pracą, np. podczas delegacji, spotkania służbowego czy na wyjeździe integracyjnym, będą wliczane do puli wypadków w pracy, co z kolei przełoży się na wyższy wskaźnik wypadkowości i wpłynie bezpośrednio na wysokość składki wypadkowej. 

Wyższa składka wypadkowa – większy koszt pracodawcy!

Jeśli projektowana ustawa zostanie podpisana, znacznie wzrosną koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy. W praktyce bowiem będzie on opłacał wyższą składkę wypadkową tylko dlatego, że jego pracownik uległ wypadkowi, np. na wyjeździe integracyjnym, a więc w miejscu, gdzie pracodawca nie miał wpływu bezpośredniego lub pośredniego na bezpieczeństwo swojego pracownika. 

Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji, jednak już wzbudza niemałe kontrowersje. Z pewnością bowiem zmiana wpłynie na zwiększenie kosztów pracodawcy, na które to nie będzie miał bezpośredniego wpływu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów