Poradnik Przedsiębiorcy

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2020

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku

Okres 2020 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

5.368,01 zł

5.367,68 zł

brak danych

brak danych

Stawka

9%

Kwota

483,12 zł

483,09 zł

brak danych

brak danych