Poradnik Przedsiębiorcy

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2019

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku

Okres 2018 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

5071,41 zł

brak danych

brak danych

brak danych

Stawka

9%

Kwota

456,43 zł

brak danych

brak danych

brak danych