0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2024

Wielkość tekstu:

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2024 roku kształtuje się następująco:

Okres 2024 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

7767,85  zł

brak danych

brak danychbrak danych

Stawka

9%

Kwota miesięcznej składki

699,11 zł

brak danych

brak danychbrak danych

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

NFZ uzależnia objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, zależy ona od przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie

  •  od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi nie mniej niż  20% podstawy wymiaru: 1 553,57 zł i jest wnoszona w całości;
  •  powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż 50% podstawy wymiaru 3 883,93 zł i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty;
  •  powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż 100% podstawy wymiaru 7 767,85  i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat;
  •  powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 150% podstawy wymiaru 11 651,78  i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat;
  •  powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 200% podstawy wymiaru 15 535,70  i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów