0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje na temat składek ZUS. Pracownik powinien więc otrzymać dane takie same, jakie zostały przekazane do ZUS w imiennych raportach miesięcznych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się kogo dotyczy roczna informacja o składkach ZUS.

Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna zawierać zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej przedstawia dane rozliczone, a nie opłacone. Co znaczy, że nie ma znaczenia czy płatnik składek opłaca je i w jakim terminie dokumentuje płatności. 

Informacja o składkach ZUS dla osoby ubezpieczonej może być przekazywana co miesiąc. Warto jednak zauważyć, że pracodawca nie ma takiego obowiązku, a dane przekazuje tylko na żądanie pracownika.

Roczna informacja o składkach ZUS - do kiedy przekazać

Pracodawca, czyli płatnik składek, w celu weryfikacji ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do ostatniego dnia lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Jednak pracodawcy, którzy na bieżąco co miesiąc przekazywali pracownikom informacje na temat ubezpieczenia ZUS, nie muszą dodatkowo przekazywać informacji rocznej. W takim przypadku roczna informacja o składkach ZUS będzie przekazana tylko na prośbę pracownika.

Forma przekazania danych o składkach

Nie ma narzuconego odgórnie wzoru formularza do przekazania ubezpieczonemu informacji rocznej. Na stronie internetowej ZUS znajduje się szablon do pobrania, ale jest on tylko propozycją, z której można skorzystać. Informacja roczna, może być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, jednak ta druga forma dozwolona jest tylko za zgodą pracownika.

Nie ma również określonego wzoru dokumentu dla informacji miesięcznych, może to być druk RMUA lub np pasek płacowy z programu komputerowego, o ile zakres danych na nim zawarty będzie zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli pracodawca uchyla się od przekazania danych to pracownik może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów