Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje na temat składek ZUS. Pracownik powinien więc otrzymać dane takie same, jakie zostały przekazane do ZUS w imiennych raportach miesięcznych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się kogo dotyczy roczna informacja o składkach ZUS.

Roczna informacja o składkach ZUS - do kiedy przekazać

Informacja o składkach ZUS dla osoby ubezpieczonej może być przekazywana co miesiąc. Warto jednak zauważyć, że pracodawca nie ma takiego obowiązku, a dane przekazuje tylko na żądanie pracownika.

Pracodawca, czyli płatnik składek, w celu weryfikacji ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do dnia 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Jednak pracodawcy, którzy na bieżąco co miesiąc przekazywali pracownikom informacje na temat ubezpieczenia ZUS, nie muszą dodatkowo przekazywać informacji rocznej. W takim przypadku roczna informacja o składkach ZUS będzie przekazana tylko na prośbę pracownika.

Forma przekazania danych o składkach

Nie ma narzuconego odgórnie wzoru formularza do przekazania ubezpieczonemu informacji rocznej. Na stronie internetowej ZUS znajduje się szablon do pobrania, ale jest on tylko propozycją, z której można skorzystać.

Nie ma również określonego wzoru dokumentu dla informacji miesięcznych, może to być druk RMUA lub np pasek płacowy z programu komputerowego, o ile zakres danych na nim zawarty będzie zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli pracodawca uchyla się od przekazania danych...

to pracownik może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.