0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Estoński CIT i ograniczenie ulgi abolicyjnej oficjalnie zatwierdzone – jakie zmiany czekają podatników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

28 listopada 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał uchwalone przez Sejm akty prawne dotyczące m.in. estońskiego CIT-u i ograniczenia ulgi abolicyjnej. Jakie skutki dla podatników niesie estoński CIT i ograniczenie ulgi abolicyjnej wraz z nowelizacją innych ustaw?

Najważniejsze zmiany w ustawach:

Wprowadzenie estońskiego CIT-u

Od 1 stycznia 2021 spółki kapitałowe: z o.o. lub akcyjne, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły skorzystać z możliwości odroczenia poboru podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku z przedsiębiorstwa – jest to metoda rozliczania za pomocą tzw. estońskiego CIT-u, zwanego również ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Zaproponowany wariant rozliczania podatku ma zachęcić firmy do inwestowania pieniędzy we własny rozwój.

Zmniejszenie ulgi abolicyjnej

Limit odliczenia zostanie zmniejszony do wysokości 1360 zł – podmioty, których dochody osiągnięte poza granicami Polski nie przekroczą 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

Głównym celem tych zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Zmiana limitu przychodów uprawniająca do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT

Limit zostanie podniesiony z kwoty 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej

Ten obowiązek będzie dotyczył podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczą 50 mln euro oraz podatników działających w formie PGK (niezależnie od wysokości przychodów osiąganych przez taką grupę).

Rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana wysokości stawki ryczałtu

Ryczałt dla wolnych zawodów zostanie poszerzony o kilkanaście nowych zawodów i będzie dotyczyć głównie przedstawicieli zawodów prawniczych, czyli radców prawnych, adwokatów czy notariuszy. Co ważne, omawiany ryczałt obejmie też księgowych i biegłych rewidentów. Obecnie obowiązująca stawka 20% dla wolnych zawodów ma zostać obniżona do 17%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów