Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja samodzielnie złożonego komputera

Dla celów działalności samodzielnie złożyłem komputer. Część elementów nabyłem - posiadam fakturę wystawioną na firmę, natomiast część posiadałem już z prywatnych zasobów (nie posiadam dowodów zakupu). Wartość złożonego komputera nie przekroczyła 3500 zł netto. Jak powinienem go zaksięgować?

Rafał, Katowice

W takiej sytuacji, kiedy nie jest Pan w stanie ustalić wartości części, które należały do Pana prywatnych zasobów, najlepszym wyjściem będzie wprowadzenie komputera do ewidencji środków trwałych Pańskiej firmy, jeśli okres jego użytkowania jest planowany na dłużej niż jeden rok. Wprowadzając komputer do ewidencji środków trwałych jego wartość początkową można ustalić na podstawie dokumentów zakupu lub - w przypadku ich braku - na podstawie ceny rynkowej sprzętu z grudnia roku poprzedniego.

W związku z faktem, że wartość komputera nie przekroczyła 3500 zł netto, możliwe jest zastosowanie amortyzacji jednorazowej. Odpis amortyzacyjny można ująć w kosztach w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

Warto także pamiętać, że od części które nabył Pan obecnie i które są udokumentowane fakturą, możliwe jest co do zasady odliczenie naliczonego podatku VAT.