0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych cz.1 - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2017 r. mali podatnicy mogą korzystać, z nowego rodzaju jednorazowej amortyzacji. Dotychczasowa umożliwiała amortyzację niektórych nowych i używanych środków trwałych do wartości 50.000 euro rocznie. Nowy, dodatkowy rodzaj amortyzacji dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych i także niektórych ich rodzajów. Po ponad dwóch latach korzystania z tego typu amortyzacji, podatnicy napotkali różnego rodzaju problemy. Jakie problemy przysparza przedsiębiorcom jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych? Odpowiedź w artykule!

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

Amortyzacja jednorazowa nowych środków trwałych, oznacza możliwość ujęcia bezpośrednio w koszty firmy (za pomocą jednego wpisu do PKPiR) ustaloną po nabyciu wartość początkową środka trwałego.
Podatnik ma więc prawo, ale nie obowiązek skorzystać z tego typu amortyzacji jednorazowej. Dodatkowo należy podkreślić, że ten typ amortyzacji dotyczy tylko fabrycznie nowych środków trwałych. Zatem jednorazowa amortyzacja używanego środka trwałego do limitu 100.000 zł przy zastosowania tego typu amortyzacji jest wykluczona.

Czym jest fabrycznie nowy środek trwały

Na próżno szukać w ustawach podatkowych definicji fabrycznie nowego środka trwałego. Natomiast dla celów zastosowania jednorazowej amortyzacji, można byłoby określić go jako składnik majątku nabyty od producenta, hurtownika, innego pośrednika sprzedaży, przy czym na żadnym etapie od producenta do pierwszego użytkownika (nabywcy) nie był on używany.

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych obejmuje tylko niektóre środki trwałe do limitu 100 000 zł.

Niezwykle istotną kwestią w jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych jest to, że dotyczy ona niektórych rodzajów składników majątku (według klasyfikacji środków trwałych – KŚT).
Korzystając z tej amortyzacji można jednorazowo w koszty firm ująć:

 • KŚT 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • KŚT 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • KŚT 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • KŚT 6 – urządzenia techniczne,
 • KŚT 8 – narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Należy zauważyć, że amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych nie podlegają:

 • KŚT 0 – grunty,
 • KŚT 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • KŚT 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • KŚT 7 – środki transportu,
 • KŚT 9 – inwentarz żywy.

Warto zaobserwować, że zarówno nieruchomości, pojazdy samochodowe, zwierzęta czy obiekty inżynierii lądowej i wodnej (np. budowle przemysłowe, rurociągi, linie energetyczne, infrastruktura transportu) są wyłączone z możliwości skorzystanie z amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.

Przykład 1.

Podatnik świadczący usługi produkcji elementów gumowych zakupił w miesiącu 06/2019 r. dwa nowe fabrycznie samochody, z czego:

 1. osobowy o wartości 75.000 zł,
 2. ciężarowy o wartości 160.000 zł.

Podatnik zdaje sobie sprawę, że samochód osobowy nie podlega jednorazowej amortyzacji w ogóle ale co z autem ciężarowym?
Jeśli chodzi o zakup nowego samochodu ciężarowego to również i w tym wypadku podatnik nie skorzysta z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych ponieważ ciężarówka należy do grupy KŚT 7, która to w całości jest wykluczona z możliwość stosowania tego typu amortyzacji.
Podatnik może natomiast skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego samochodu ciężarowego do kwoty 50.000 euro rocznie przy założeniu, że jest małym podatnikiem i nie wyczerpał w danym roku powyższej kwoty limitu.

Przykład 2.

Podatnik świadczący usługi szkoleniowe nabył w miesiącu 07/2019 r. na poczet prowadzonej działalności gospodarczej nowe dwupokojowe mieszkanie o wartości 210.000 zł. Powierzchnia tego mieszkania to 95 m2. Przeznaczenie danej nieruchomości ma być w całości na cele wykładowe podatnika. Dodatkowo do mieszkania podatnika zakupił w miesiącu 08/2019 r. nowe, następujące urządzenia:

 1. projektor na wykłady o wartości 28.000 zł,
 2. telewizor 85 cali o wartości 23.000 zł,
 3. klimatyzację przemysłową przenośną za kwotę 21 000 zł,
 4. serwer o wartości 20.000 zł,
 5. zestaw nagłaśniający z wzmacniaczem o wartości 27 000 zł.

Ponadto podatnik nabył wyposażenie w postaci ławek, krzeseł i innych potrzebnych do prowadzenia wykładów przyrządów o mniejszej wartości.
Podatnik chciałby skorzystać z amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
Niestety w przypadku mieszkania nie ma możliwości w ogóle skorzystania z jednorazowej amortyzacji czy to do limitu 100 000 zł czy to do limitu 50 000 euro.
W przypadku pozostałych składników majątku, to wszystkie mogą być zamortyzowane jednorazowo amortyzacją fabrycznie nowych środków trwałych. Jednakże jeżeli podatnik będzie przyjmował do używania powyższe środki trwałe oraz ujmował je jednorazowo w kosztach firmy i dojdzie do momentu, gdy suma następnego (dodając wcześniej przyjęte) przekroczy kwotę limitu 100. 000 zł, wówczas będzie mógł zamortyzować jednorazowo w danym roku podatkowym tylko tę część wartości początkowej danego środka trwałego.

Wyjątkowe warunki dla niektórych sytuacji zastosowania amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

W art. 22k ust.15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca zasygnalizował, że nakłada na podatnika dodatkowe wymagania w aspekcie możliwości skorzystania z amortyzacji nowych środków trwałych, tzn:

 1. wartość początkowa jednego, zakupionego w danym roku podatkowym jest równa lub przekracza sumę 10.000 zł lub
 2. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych zakupionych w danym roku podatkowym wynosi minimum 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Przykład 3.

Podatnik sprzedający odzież używaną nabył w miesiącu 06/2019 r. nową klimatyzację przenośną do swojego sklepu o wartości początkowej 9.000 zł. Czy jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych może być zastosowana przez podatnika?

Warunkiem skorzystania z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych przy zakupie jednego w ciągu roku środka trwałego jest to aby jego wartość opiewała na kwotę minimum 10.000 zł. Natomiast w tym wypadku nie ma możliwości skorzystania z tego typu amortyzacji.
Podatnik z kolei może po prostu jednorazowo ująć w koszty firmy zakupioną nową klimatyzację, ponieważ jej wartość opiewa na kwotę 9.000 zł a więc stanowi ona niskocenny środek trwały możliwy do ujęcia w kosztach firmy jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Przykład 4.

Podatnik prowadzący kiosk planuje otworzyć drugi w miejscowości oddalonej o 2 km. Poza niezbędnym wyposażeniem kiosku, podatnik zakupił jeszcze w miesiącu 07/2019 r. nowe składniki majątku:

 1. laptop o wartości 4.400 zł (KŚT 4),
 2. tablicę reklamową przenośną o wartości 2.600 zł (KŚT 6),
 3. drukarkę fiskalną o wartości 3.400 zł (KŚT 6),

Podatnik powziął wątpliwość czy w tej sytuacji jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych może być zastosowana?
W tym przypadku podatnik nie będzie mógł skorzystać z powyższego typu amortyzacji. Łączna wartość wszystkich nowych składników majątku wynosi 10.500 zł a więc przekracza sumę 10.000 zł ale wartość początkowa niektórych opiewa na kwotę niższą niż 3.500 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów