0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktoring a kredyt - jakie są różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktoring a kredyt obrotowy - który wybrać? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie to pytanie. Niektórzy jeszcze nie znają faktoringu, który jest stosunkowo nowym narzędziem. W tym artykule pomożemy zrozumieć czym różnią się te dwie usługi - a różnice te, z punktu widzenia przedsiębiorcy, są dość istotne.

Czym jest faktoring?

Aby móc poznać te różnice, należy wpierw poznać oba obie usługi. Pierwsza z nich, faktoring, jest kompleksowym narzędziem pozwalającym na zarządzanie swoimi należnościami. W ostatnich latach bardzo zyskuje on na popularności. Głównym elementem tego narzędzia jest przyspieszenie płatności za faktury. Mówiąc najprościej, faktoring polega na wcześniejszym wypłaceniu przedsiębiorcy pieniędzy z wystawionej kontrahentowi długoterminowej faktury, tak, by nie musieć czekać np. 30 dni na otrzymanie zapłaty. Można powiedzieć, że dla przedsiębiorcy jest to zamiana faktury na gotówkę. Krok po kroku, jak to działa:

Przedsiębiorca sprzedaje towar lub świadczy usługę.

 • Wystawia swojemu kontrahentowi fakturę z długim terminem płatności.
 • Równocześnie wysyła jej skan do swojego faktora - w tym momencie przekazuje ją do finansowania.
 • Faktor w krótkim czasie wypłaca mu zaliczkę, która zazwyczaj wynosi ok. 80 % wartości faktury.
 • Po upływie czasu na jaki była wystawiona faktura, kontrahent spłaca zobowiązanie do faktora.
 • Następnie przedsiębiorca otrzymuje od faktora pozostałą wartość faktury.

Rozwiązanie to, powstało z myślą o przedsiębiorcach, którzy mają problem z utrzymaniem płynności finansowej, i wystawiają długoterminowe faktury. Problem ten, dotyka głównie branż takich jak: budowlana, transportowa, kreatywna, czy też przemysłowa. Jednak do faktora może zgłosić się każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży w której działa, jedynym wymogiem jest fakt wystawiana długoterminowych faktur.

Na czym polega kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to produkt przeznaczony dla przedsiębiorców.
Pozwala on na uregulowanie bieżących wydatków. Jest on zobowiązaniem które bierze na siebie przedsiębiorstwo. Można zdecydować się na kredyt obrotowy ratalny - wtedy przedsiębiorca uzyskuje jednorazową pożyczkę, której kapitał wraz z odsetkami, spłaca z każdą ratą. Poza tym, istnieją także inne warianty: można zdecydować się na linię kredytową w rachunku bieżącym, bądź też w rachunku kredytowym.

Przy opcji z rachunkiem bieżącym, przedsiębiorcy przyznawany jest limit kredytowy, w ramach którego otrzymuje on środki. Po spłaceniu zobowiązania, które w ramach tego limitu weźmie na siebie przedsiębiorca, limit odnawia się. Może wtedy ponownie korzystać z debetu. W takim kredycie z limitem odnawialnym, nie jest wymagane podanie powodu dla którego pobiera się gotówkę. Rozwiązanie to pomaga utrzymać płynność finansową firmy w razie nieprzewidzianych wypadków.

W przypadku kredytu obrotowy w rachunku kredytowym, klient banku musi podać cel, na jaki przeznaczone będą środki uzyskane tą drogą finansowania. Środki przyznawane przedsiębiorcy w tym rodzaju zobowiązania, są przekazywane w jednej transzy. Nie funkcjonuje tu limit w ramach którego można finansować swoją działalność. Zobowiązanie to, jest spłacane w ratach, bądź też jednorazowo, jeśli tylko przedsiębiorca ma na to środki.

Kredyt może być także zabezpieczony bądź nie. Przy opcji zabezpieczonej, okres spłaty jest zazwyczaj dłuższy, a kwota kredytu wyższa. Zwykle zabezpieczeniem jest nieruchomość. Kredyt niezabezpieczony jest trudniejszy do zdobycia dla małych przedsiębiorstw, często nie mają one wręcz zdolności kredytowej, i krótką historię finansową firmy

Faktoring a kredyt - porównanie

Na pierwszy rzut oka, z perspektywy przedsiębiorcy różnic jest niewiele. W obu sytuacjach dostaje on gotówkę. Dzięki niej reguluje bieżące zobowiązania i finansuje swoją działalność.
Różnice są jednak istotne. Oto kilka z nich:

 • Najważniejszą różnicą jest fakt, że faktoring nie jest zobowiązaniem, w czasie gdy kredyt tak. Można powiedzieć, że w faktoringu przedsiębiorca otrzymuje swoje pieniądze. Chodzi o to, że tylko przyśpiesza on otrzymanie należnej sobie zapłaty. Sprzedaje on do faktora prawo do wierzytelności.
 • Przy kredycie, to przedsiębiorca musi spłacić zobowiązanie do kredytodawcy. W przypadku faktoringu przedsiębiorca nie ma żadnego zobowiązania więc to nie on je spłaca. Zobowiązanie pozostaje na jego kontrahencie. Powstaje ono już w momencie dostarczenia mu towaru lub wyświadczenia usługi, więc nie jest to zależne od żadnej operacji pomiędzy instytucją finansową a przedsiębiorstwem. Jedyne co się zmienia po przekazaniu faktury do finansowania faktoringiem, to strona co do której zobowiązanie ma kontrahent. Przedsiębiorca przy faktoringu dokonuje cesji wierzytelności. Faktor uzyskuje prawo do należności.
 • W przypadku kredytu niezbędne jest posiadanie historii kredytowej. Przy pomocy faktoringu firmy mogą finansować swoją działalnośćjuż od pierwszego dnia działalności, nie jest wymagany minimalny staż firmy. Wynika to bezpośrednio z poprzedniej różnicy - to kontrahent przedsiębiorcy, a nie przedsiębiorca (korzystający z tego finansowania), oddaje faktorowi pieniądze. Dlatego tutaj, to zdolność kredytowa kontrahenta jest istotna. Z tego powodu też, faktoring polecany jest młodym firmom które współpracują często z dużymi podmiotami, mającymi zdolność kredytową. Często też, właśnie w przypadku takiej relacji, duże przedsiębiorstwa wymagają wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności.
 • Faktoring nie wpływa na zdolność kredytową, kredyt tak. Nie powoduje on żadnego zadłużenia. Dlatego warto wybrać go, by móc w przyszłości (gdy zajdzie taka potrzeba) skorzystać z dodatkowego finansowania bankowego.
 • Gdy firma zdecyduje się na kredyt, jeszcze przed podjęciem decyzji jakiego kredytu potrzebuje, musi wiedzieć na co przeznaczy te pieniądze. Od tego bowiem zależy czy weźmie kredyt obrotowy czy np. inwestycyjny. Pieniądze uzyskane z faktoringu, przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Są to pieniądze które już zarobił, dlatego dysponuje nimi według uznania.
 • Na koszty kredytu składają się stawka WIBOR + marża banku. Decydując się na tzw. “obrotówkę”, trzeba liczyć się z kilkunastoprocentowym kosztem. Dodatkowo nie jest wiadome, ile będzie wynosiła rata kredytu za np. kilka miesięcy. Dzieje się tak, ponieważ jest ona uzależniona od stawki WIBOR. W faktoringu, dokładny koszt finansowania jest znany z góry. Koszty tej usługi można podzielić na dwie składowe: prowizja i odsetki (o stałej wartości, niezależnej od żadnych zmiennych) oraz dodatkowe opłaty jak np. koszt za przyznanie limitu faktoringowego, czy też stała opłata za posiadanie konta. Pierwszym faktorem który zrezygnował z innych opłat niż prowizja i odsetki jest smeo. Tutaj płaci się tylko za realne dni finansowania faktury, a oprocentowanie wynosi 2,4% miesięcznie. W cenie faktoringu, jest dodatkowo weryfikacja kontrahentów, oraz monitoring wierzytelności.
 • Przedsiębiorca który zdecydował się na skorzystanie z kredytu, musi pamiętać o spłacaniu jego rat. Kontrahentów zaś, którzy zalegają mu z płatnościami, musi upominać i pilnować by zapłacili. Inaczej jest w przypadku faktoringu, tutaj to faktor zdejmuje z barków przedsiębiorcy obowiązek pilnowania kontrahentów. Zaraz po przesłaniu faktury do finansowania, przedsiębiorca może przestać martwić się o pilnowanie danej wierzytelności. Nie musi on też pamiętać o spłacania żadnych rat.
 • Banki najchętniej przyznają kredyty obrotowe dużym przedsiębiorstwom. Czyli tym które rzadko spotykają się z problemem utrzymania płynności. Faktoring to usługa wręcz dedykowana małym firmom, ponieważ to one mają największy problem z zachowaniem swojego cash flow.
 • Aby móc zaciągnąć zobowiązanie, jakim jest kredyt, zazwyczaj trzeba mieć konto w banku w którym staramy się o to finansowanie. W faktoringu nie ma takich wymagań.

Warto zapoznać się z wszystkimi opcjami finansowania firmy, przed podjęciem decyzji o wyborze właściwej. W przypadku faktoringu jak i kredytu, wybór pomiędzy faktorami, a także bankami, może okazać się trudny. Należy pamiętać o tym, że może okazać się tak, że skorzystanie z usług podmiotu oferującego niską prowizję, ostatecznie okazuje się droższe od tego który na ukrywa innych opłat. Warto wziąć to pod uwagę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów