Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup paliwa za granicą

Podczas wyjazdów związanych z prowadzoną działalnością poza granice kraju u przedsiębiorcy często pojawia się problem z rozliczeniem faktur za paliwo kupowane za granicą. Jeżeli wyjazd ma związek z prowadzoną działalnością z pewnością zakup paliwa będzie kosztem. Co jednak z podatkiem VAT?

Paliwo do pojazdu jest zgodnie z przepisami ustawy o VAT towarem. Jednak w przypadku gdy przedsiębiorca w związku z wyjazdem poza granice kraju zakupuje paliwo wlewane bezpośrednio do baku samochodu, które służy przemieszczaniu się samochodu nie będzie typowo rozlicznym nabyciem towaru za granicą. Zakup paliwa za granicą będzie w kwocie brutto zaliczany do kosztów, bez względu na to czy nabycie dotyczyło samochodu osobowego czy ciężarowego. Podstawą księgowania może być faktura lub nawet paragon. Na dowodach zakupu będzie widniała naliczona według zagranicznej stawki podatku wartość podatku VAT. Podatek ten został jednak opłacony za granicą i nie podlega odliczeniu w Polsce.

Zakup paliwa nie będzie zatem traktowany jak typowy zakup towarów np. z krajów UE czyli nie będzie rozliczany jako WNT (pomimo tego, że paliwo jest towarem), a już tym bardziej nie będzie importem usług. Wartość brutto wynikającą z faktury lub paragonu za zakup paliwa za granicą jakie służy bieżącemu przemieszczaniu samochodu należy na początek przeliczyć zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury/paragonu i zaksięgować w przeliczonej już na złotówki wartości brutto do kolumny 13 księgi podatkowej.