Poradnik Przedsiębiorcy

Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze

Pracodawca, wypełniając skierowanie na badania lekarskie dla pracownika, ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu warunków pracy na danym stanowisku. Należy przy tym uwzględnić informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Jak w takim wypadku powinno zostać wystawione skierowanie na badania dla pracownika pracującego przy komputerze? Sprawdź!

Skierowanie na badania lekarskie a czynniki szkodliwe

W obowiązującym wzorze skierowania na badania lekarskie należy podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych dla danego stanowiska pracy.

Nazwę czynników szkodliwych oraz wielkość narażenia uwzględnia się w skierowaniu na badania lekarskie w podziale na:

  • czynniki fizyczne,

  • pyły,

  • czynniki chemiczne,

  • czynniki biologiczne,

  • inne czynniki, w tym niebezpieczne.

Jeżeli pracodawca sporządzający skierowanie na badania lekarskie ma wątpliwości, do jakiej kategorii zaliczyć dany czynnik, może skorzystać z klasyfikacji czynników szkodliwych lub uciążliwych, które określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Zgodnie z tą klasyfikacją pracę związaną z obsługą monitora ekranowego należy zaliczyć do czynników fizycznych.

Ważne!

Wypełniając skierowanie na badania lekarskie, pracę przy monitorze ekranowym należy zaliczyć do czynników fizycznych.

Skierowanie na badania lekarskie a inne czynniki, w tym niebezpieczne

Z uwagi na fakt, że praca przy komputerze (monitorze ekranowym) niesie za sobą również inne zagrożenia, takie jak obciążenie kręgosłupa czy obciążenie wzroku, praca w wymuszonej pozycji ciała, możliwe jest wykazanie obsługi monitora ekranowego w podkategorii “inne czynniki, w tym niebezpieczne”. W związku z powyższym, przygotowując skierowanie na badania lekarskiepracę przy monitorze ekranowym należy zaliczyć do “czynników fizycznych”, jednak wpisane tej informacji jako “inne czynniki, w tym niebezpieczne” nie jest błędem.

Ważne!

Skierowanie na badania lekarskie musi zawierać informację dotyczącą dobowego wymiaru pracy przy komputerze.

Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek scharakteryzowania stanowiska pracy, w związku z tym w dokumencie powinna być zawarta informacja o dobowym wymiarze czasu pracy spędzonym przy obsłudze monitora ekranowego, nawet jeżeli nie przekracza on 4 godzin dziennie.