0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty w KSeF - najnowsze zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Krajowy System e-Faktur, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy mechanizmu fakturowania. W uproszczeniu, jest to baza wystawionych faktur, do których dostęp ma zarówno sprzedawca (jako podmiot wystawiający fakturę), jak i nabywca (podmiot odbierający fakturę). Warto mieć na uwadze, że nie każdy rodzaj faktur można wystawić za pośrednictwem KSeF, ponieważ ustawodawca wyłączył niektóre z nich z tego systemu. Sprawdźmy, jakie znajdziemy dokumenty w KSeF!

Jakie dokumenty należy przekazywać do KSeF?

KSeF umożliwia wystawianie i pobieranie faktur ustrukturyzowanych. Oznacza to, że w systemie znajdują się wyłącznie te faktury, które posiadają format xml zgodny ze strukturą logiczną e-faktury FA(1). Dokumentacja dotycząca struktury logicznej e-faktury dostępna jest na stronie biznes.gov.pl w zakładce Baza wiedzy KSeF.

Dokumenty w KSeF możliwe do wystawienia przez sprzedawców oraz do pobierania ich przez nabywców to:

 • faktury VAT,
 • faktury bez VAT,
 • faktury VAT marża,
 • faktury VAT RR,
 • faktury do paragonu,
 • faktury zaliczkowe,
 • faktury końcowe,
 • faktury korygujące.

Zgodnie z art. 106ga ust. 2 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązek wystawiania faktur w KSeF nie będzie dotyczyć:

 • podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

 • podatników nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;

 • podatników korzystających z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w: 

  • rozdziale 7, czyli procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług, 
  • rozdziale 7a, czyli szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób,
  • rozdziale 9, czyli szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych;
 • faktur wystawionych na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • faktur wystawionych w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s.

Przykład 1.

Pani Zuzanna jest czynnym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W związku z tym całą sprzedaż (dla osób prywatnych i firm) dokumentuje fakturami VAT. Czy pani Zuzanna powinna wystawiać wszystkie dokumenty w KSeF?

Pani Zuzanna nie przekazuje do KSeF faktur dotyczących sprzedaży na rzecz osób prywatnych, czyli wystawianych w ramach tzw. transakcji B2C. Natomiast od 1 lipca 2024 roku będzie miała obowiązek wysyłki do KSeF faktur wystawianych na rzecz innych firm, czyli transakcji B2B.

Przykład 2.

Pani Kinga prowadzi sklep internetowy i wystawia faktury w ramach procedury VAT OSS dla klientów zagranicznych. Czy faktury te musi wystawiać w ramach KSeF?

Nie, ustawodawca zapowiedział wyłączenie z obowiązku wystawiania w KSeF faktur dotyczących transakcji objętych procedurą VAT OSS.

Ponadto wyłączenie z obowiązku wystawiania w KSeF będą:

 • faktury uproszczone w postaci paragonu do 450 zł,
 • faktury z kas rejestrujących,

- przy czym wyłączenie to obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o VAT (który już obowiązuje) faktury ustrukturyzowane są przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Oznacza to, że obie strony transakcji – nabywca i sprzedawca – mają nieograniczony dostęp do swoich faktur. Dlatego też, posiadając dokumenty w KSeF, przedsiębiorca nie wystawia duplikatów.

Pytania i odpowiedzi w zakresie KSeF - wywiad w Ministerstwie Finansów

Jak wystawić dokumenty w KSeF?

Z racji tego, że faktury w KSeF uznaje się za wystawione dopiero po ich wysyłce do KSeF, w systemach fakturujących przedsiębiorca jedynie tworzy dokument sprzedaży. Aby wystawić fakturę, należy zlecić jego wysyłkę. W systemie wFirma.pl wysyłka faktur do KSeF może mieć miejsce z poziomu okna wystawiania faktury lub po utworzeniu wersji roboczej faktury. W tym celu trzeba przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie po zaznaczeniu wersji roboczej faktury na liście dokumentów należy z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ » ZATWIERDŹ FAKTURĘ.

Dokumenty w KSeF

 

Zatwierdzona wersja robocza faktury zostanie automatycznie wysłana do KSeF. Przy fakturze będzie widoczna ikona zatwierdzenia wersji roboczej. Po zaznaczeniu faktury na liście przedsiębiorca ma możliwość pobrania UPO z KSeF. UPO dostępne jest w momencie przetworzenia faktury po stronie KSeF (proces ten może trwać od kilku sekund do kilku dni).

Dokumenty w KSeF

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów