0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności gospodarczej a data złożenia VAT-Z

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy niejednokrotnie napotykają szereg problemów i komplikacji. Dotyczą one zarówno sfery organizacyjnej, jak i finansowej. Szczególnie te drugie zmuszają ich do okresowego zawieszenia działalności lub do jej całkowitej likwidacji. Czy wiesz w jakim terminie należy złożyć VAT-Z przy likwidacji działalności? Sprawdź!

Likwidacja działalności

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w celu jej zlikwidowania zobligowane są do wypełnienia formularza CEIDG-1, który służył im również do rejestracji firmy czy aktualizacji danych. Jest to podstawowy druk, który towarzyszy przedsiębiorcy przez cały okres działalności.

Co w przypadku, gdy podmiot decydujący się na likwidację jest czynnym podatnikiem VAT? Czy wystarczy złożenie jedynie formularza CEIDG-1?

Otóż nie, w celu wyrejestrowania podatnik powinien złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym druk VAT-Z. Urzędem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest urząd właściwy w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Formularz VAT-Z

Wzór formularza VAT-Z został określony w załączniku numer 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Przy jego wypełnianiu szczególną uwagę należy zwrócić na pozycje:

  • 20 - data zaprzestania wykonywania czynności,
  • 21 - przyczyna zaprzestania wykonywania czynności, oraz
  • 23 - okres za który została złożona ostatnia deklaracja VAT.

W jakim terminie należy dokonać powyższego zgłoszenia? Jak już wiadomo, zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Z ust. 12 tego artykułu wynika, że w sytuacji, gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest zobligowany do zgłoszenia zmiany naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni, począwszy od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Powyższy termin jest uznawany przez urzędników za prawidłowy. Choć w rzeczywistości druk VAT-Z nie jest drukiem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 ust. 12 ustawy. Generalnie jednak dane podane we wniosku rejestracyjnym VAT-R ulegają zmianie, gdyż podatnik zadeklarował w nim wykonywanie czynności opodatkowanych, natomiast dokonując likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca zaprzestanie ich wykonywania, w związku z czym nie będzie już uznawany za czynnego podatnika VAT.

Reasumując, formularz VAT-Z należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych, czyli od dnia likwidacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów