0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności - formularz CEIDG-1 wraz z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się, że biznes nie przynosi spodziewanych zysków bądź jest nieopłacalny. W takiej sytuacji przedsiębiorcy niejednokrotnie podejmują decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidacja działalności wiąże się jednak z obowiązkiem dopełnienia kilku formalności. Sprawdźmy, w jaki sposób dokonać likwidacji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1.

Likwidacja działalności – jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca decydujący się zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą jest zobowiązany do zrealizowania określonych czynności. Wiąże się z tym przede wszystkim konieczność:

  • złożenia wniosku aktualizującego CEIDG-1;
  • rozliczenia z urzędem skarbowym (US) w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego;
  • sporządzenia spisu z natury;
  • sporządzenia wykazu składników majątku;
  • zamknięcia księgi podatkowej oraz rejestrów VAT;
  • zakończenia pracy kasy fiskalnej (o ile taka jest posiadana);
  • dokonania zwrotu ulgi na kasę, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestano jej używania;
  • przechowywania dokumentacji księgowej co najmniej przez 6 lat od daty zlikwidowania przedsiębiorstwa.

Jeśli likwidacja działalności nastąpi w trakcie roku, podatnik zobowiązany będzie do złożenia zeznania rocznego z prowadzonej działalności gospodarczej po zakończonym roku podatkowym.

Jak złożyć aktualizację CEIDG-1?

Zgłoszenie likwidacji działalności na formularzu CEIDG-1 należy złożyć online w urzędzie miasta lub gminy w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Formularz można złożyć osobiście bądź w formie elektronicznej na stronie rządowej https://www.biznes.gov.pl/pl, o ile przedsiębiorca posiada:

Na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1 zostają automatycznie powiadomione dodatkowe organy, czyli np. ZUS sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy jako płatnika składek. Dodatkowo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA, a także wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny ZUS ZCNA, o ile uprzednio byli zarejestrowani. Zlikwidowanie działalności gospodarczej może mieć miejsce zarówno w trakcie jej funkcjonowania, jak i w okresie zawieszenia.

Czynny podatnik VAT powinien dodatkowo w terminie 7 dni od daty likwidacji działalności dokonać zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych na formularzu VAT-Z.

Likwidacja działalności – jak zaktualizować formularz CEIGD-1?

Likwidacja działalności wiąże się z tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji formularza CEIDG-1. W związku z tym, składając wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG, należy wypełnić odpowiednie pola formularza. W przypadku gdy przedsiębiorca decyduje się na sporządzenie wniosku przez stronę rządową https://www.biznes.gov.pl/pl, to większość obowiązkowych danych zostanie automatycznie zaciągnięta do formularza po wprowadzeniu NIP-u.

Do pobrania:

CEIDG-1_v6.pdf

Cel złożenia wniosku

W celu likwidacji działalności w części 1. „Rodzaj wniosku” należy wybrać opcję – Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Trzeba również wprowadzić datę bieżącą.

likwidacja działalności

Dane osoby składającej wniosek

Następnie przedsiębiorca zobligowany jest podać swoje dane personalne w części 2. „Dane wnioskodawcy”. Obowiązkowo należy uzupełnić pola dotyczące numeru PESEL, NIP i REGON, a także nazwisko, imię oraz datę urodzenia.

Jeśli działalność likwidowana jest przez cudzoziemca, wypełnia się część 2.1. oraz 2.2.

likwidacja działalności

Dane dotyczące firmy przedsiębiorcy

W części 5. „Dane firmy” należy podać pełną nazwę firmy oraz nazwę skróconą likwidowanej działalności.

likwidacja działalności

Dane dotyczące ubezpieczeń podatnika

Miejsce, w którym podatnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, określa się w części 9., gdzie zaznacza się instytucję, w której przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom. Wówczas wskazana instytucja zostanie powiadomiona o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

likwidacja działalności

Zgłoszenie do ZUS-u

Jeśli przedsiębiorca wytypuje ZUS jako instytucję właściwą, należy wskazać w części 9.1., jaki formularz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń dołączy wraz z wnioskiem CEIDG-1. W tym miejscu trzeba wybrać formularz:

  • ZUS ZWUA – dotyczący wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń,
  • ZUS ZCNA – dotyczący wyrejestrowania członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.
Dokumenty o wyrejestrowaniu można złożyć również osobiście w oddziale ZUS lub w PUE w terminie 7 dni od momentu, od którego wygasł tytuł do ubezpieczeń.

likwidacja działalności

Oświadczenie na potrzeby KRUS

Jeśli podatnik korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w części 9.2. rezygnacji z dalszego stosowania tej formy ubezpieczenia – należy zatem zaznaczyć opcję „Nie”.

likwidacja działalności

Data zakończenia działalności gospodarczej i dodatkowe informacje

W części 13. „Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej” należy wskazać datę trwałego zaprzestania działalności gospodarczej (nie może być ona późniejsza niż data złożenia wniosku) oraz tego przyczynę.

likwidacja działalności

Informacja w zakresie urzędu skarbowego

W części 14. „Urząd skarbowy” podaje się informacje o aktualnym naczelniku urzędu skarbowego dla danego przedsiębiorcy.

likwidacja działalności

Informacja o załącznikach do wniosku CEIDG-1

W części 27. „Dołączam następujące dokumenty” należy wskazać, jakie załączniki przekazane będą wraz z wnioskiem CEIDG-1.

likwidacja działalności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

W części 28. trzeba zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych w CEIDG. Następnie jeśli wniosek będzie składany w wersji papierowej w urzędzie miasta/ gminy, wpisuje się miejscowość i datę złożenia oraz składa podpis. Inną opcją jest złożenie wniosku online za pośrednictwem https://www.biznes.gov.pl/pl; wówczas w celu uwierzytelnienia danych trzeba dysponować Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów