0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancja door-to-distributor, czyli reklamacja bez wychodzenia z domu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Producent na swój towar może wystawić gwarancję producenta, czyli określić swoje zadania względem klienta, który kupił wadliwy towar. Sam, dobrowolnie określa on swoje obowiązki (które są jednocześnie uprawnieniami kupującego) - nie jest do tego zobligowany prawnie. A czym jest gwarancja door-to-distributor?

Co to jest gwarancja door-to-distributor?

Gwarancja door-to-distributor jest jednym z rodzajów gwarancji wystawianych przez producenta. W gwarancji door-to-distributor producent zobowiązuje się odebrać wadliwy towar od kupującego, pokryć koszty naprawy oraz koszty transportu w obie strony.

W praktyce można zauważyć, że gwarancją door-to-distributor najczęściej objęte są duże sprzęty elektroniczne (np. telewizory, routery), ale też np. drukarki. O tym, które produkty są objęte gwarancją door-to-distributor, decyduje wyłącznie dany producent.

Kiedy można skorzystać z gwarancji door-to-distributor?

Z gwarancji door-to-distributor można skorzystać, jeśli dany towar został taką gwarancją objęty przez producenta.

Gdy zdecydował się on wystawić daną gwarancję, to odpowiednie towary albo są opatrzone stosownymi napisami czy naklejkami, albo w karcie gwarancyjnej dołączanej do kupowanego produktu jest informacja o możliwości skorzystania z gwarancji door-to-distributor .

Należy bardzo uważnie czytać dokument gwarancyjny, ponieważ w nim zawarte są wszelkie informacje na temat gwarancji producenta. Producent sam ustala m.in.:

  • jakie ma obowiązki względem kupującego, a jakie prawa ma kupujący, gdy nabył wadliwy towar;

  • jak wygląda dokładna procedura gwarancji door-to-distributor;

  • jak długo trwa gwarancja door-to-distributor;

  • procedurę zgłoszenia reklamacji itp.

Procedura gwarancji door-to-distributor, czyli jak złożyć reklamację wadliwego towaru

  1. Pierwszym etapem jest sprawdzenie (najczęściej poprzez wpisanie odpowiedniego numeru towaru w odpowiedniej bazie danych na stronie internetowej producenta), czy dana rzecz jest objęta gwarancją door-to-distributor.  

  2. Jeśli dany produkt jest objęty gwarancją door-to-distributor, to wystarczy zgłosić usterkę na podany w karcie gwarancyjnej numer telefonu.

  3. Gdy pomoc techniczna uzna zgłoszenie za zasadne, to następnym etapem jest dostarczenie zapakowanego starannie towaru na wskazany adres. Paczkę można wysłać kurierem, pocztą lub dostarczyć osobiście. Do towaru nie trzeba dołączać oryginalnego opakowania, paragonu ani karty gwarancyjnej. Koszty transportu paczki ponosi producent.

  4. Następnie naprawiony lub nowy towar przychodzi na adres wskazany przez kupującego.

Uwaga!

Bardzo ważne jest, aby towar dokładnie zapakować, tak aby nie uległ on zniszczeniu podczas transportu. Producent nie odpowiada za wady powstałe w czasie transportu lub z winy kupującego.

Odpowiedzialność sprzedawcy a odpowiedzialność producenta przy gwarancji door-to-distributor

Reklamację towaru, który okazał się wadliwy, można złożyć:

  1. do sprzedawcy - który odpowiada za towar zawsze, z mocy prawa (z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi za wady). Odpowiedzialność sprzedawcy za produkt, czyli czas na złożenie reklamacji, to dwa lata od dnia zakupu towaru.

  2. do producenta - wtedy, jeśli producent do danego towaru wystawił gwarancję. Czas trwania odpowiedzialności producenta powinien być określony w karcie gwarancyjnej. Jeśli jednak zdarzy się, że producent dał gwarancję, ale nie określił czasu jej trwania, to kupujący ma 2 lata od dnia zakupu towaru na złożenie reklamacji.

Ważne!

Gwarancja producenta nie wyklucza możliwości reklamowania towaru u sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. To kupujący wybiera, którą drogą chce złożyć reklamację.


Nie można jedynie stosować dwóch tych trybów równocześnie. Wartym odnotowania jest również fakt, że wybrana droga reklamacji dotyczy pojedynczej wady towaru. Oznacza to, że gdy jedna usterka w danym towarze została zgłoszona jedną z dróg reklamacyjnych, to tryb ten nie jest już wiążący, gdyby przy tym samym towarze ujawniła się kolejna wada.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów