Poradnik Przedsiębiorcy

Zerowy PIT-11 dla pracownika - co powinien zrobić pracodawca

W grudniu 2018 r. zatrudniłem pracownika. Datę wypłaty wynagrodzenia ustaliliśmy na 10 dzień kolejnego miesiąca, czyli pierwsza pensja została przekazana 10 stycznia. Generując PIT-11 za 2018 rok dla tej osoby, wychodzą mi w nim same zera. Czy jest to prawidłowe? Czy mam przekazać do urzędu skarbowego zerowy PIT-11?

 

Antoni, Brzeg

 

W deklaracji PIT-11 dochody i pobrane zaliczki na podatek dochodowy wykazywane są zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia, a nie zgodnie z miesiącem, za który pensja była należna. W tym przypadku pracownik nie osiągnął żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu, w związku z czym zerowy PIT-11 jest prawidłowy.

Pracodawca, który w danym roku podatkowym nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy za pracownika, co do zasady nie jest zobowiązany do sporządzania zerowej deklaracji rozliczającej pracownika. Jednakże wysłany do urzędu skarbowego zerowy PIT-11 dla pracownika nie jest traktowany jako wykroczenie skarbowe i nie podlega żadnej karze.

Warto mieć jednak na uwadze, że w niektórych sytuacjach konieczne jest sporządzenie zerowej deklaracji - tzn. bez wykazania kwoty dochodu bądź pobranej zaliczki. Dotyczy to głównie następujących przypadków:

  • wypłacono wynagrodzenie, ale nie pobrano zaliczki na podatek (np. z winy własnej lub pomyłki pracownika),

  • wypłacono tak niską pensję, że należna od niej zaliczka wyszła zerowa,

  • wypłacono wynagrodzenie niższe od kwoty wolnej od podatku,

  • nie wypłacono wynagrodzenia ze względu na kompensatę z wzajemną wierzytelnością i należało pobrać zaliczki od takiego wynagrodzenia.

PIT-11 nie wystawia się, w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy nie przekracza kwoty 200 zł. W przypadku umowy o pracę na wartość poniżej 200 zł., deklarację PIT-11 należy obowiązkowo wygenerować i przekazać do urzędu skarbowego.