0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, muszą rozliczać podatek VAT względem urzędu skarbowego. Aby móc właściwie się rozliczyć, muszą prowadzić ewidencję zakupów i sprzedaży. Dowiedz się, kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych?

Kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych?

Odliczenie VAT od zakupów przysługuje przedsiębiorcy na mocy art. 86 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Co do zasady prawo to przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są przez przedsiębiorcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ważne!

Za kwotę podatku naliczonego należy przyjąć sumę kwot podatku, wynikającą z faktur zakupowych, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania częściowej lub całkowitej zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy także pamiętać, że w przypadku importu towarów podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny.

Kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych - moment powstania obowiązku podatkowego

Prawo do obniżenia podatku VAT od zakupów podatnik nabywa w momencie powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny.

Za chwilę powstania obowiązku podatkowego uznaje się:

  • moment dostawy towarów i wykonania usługi,

  • moment dokonania zapłaty (całości lub części) za otrzymany towar lub  wykonaną usługę.

W przypadku, gdy podatnik nie dokona odliczenia podatku VAT we właściwym terminie, możliwe jest odliczenie podatku w deklaracji składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Warto również pamiętać, że zakup towarów handlowych podatnik może ująć w księdze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodu, nawet jeśli towar ten nie zostanie sprzedany.

Odliczenie VAT od towarów handlowych na przykładach 

Przykład 1.

W styczniu 2017 r. przedsiębiorca otrzymał fakturę za zakup towarów handlowych, ale nie odliczył VAT od poniesionego wydatku w bieżącym okresie rozliczeniowym, ponieważ zapomniał. Co w takiej sytuacji powinien zrobić podatnik przy założeniu, że składa deklaracje VAT miesięcznie?

W tej sytuacji podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wydatku w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, czyli w lutym lub marcu.

Przykład 2.

Podatnik zakupił towar handlowy do firmy, w związku z czym otrzymał fakturę, na której widnieje data wystawienia 19.01.2017 r., oraz data zakończenia dostawy towarów 01.02.2017 r. Dokument wpłynął do przedsiębiorcy w dniu dostawy towarów. Wobec tego, kiedy przedsiębiorca może odliczyć VAT od poniesionego wydatku?

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w lutym, czyli w okresie rozliczeniowym, kiedy otrzymał dokument księgowy. Jeżeli tego nie dokona, prawo do odliczenia będzie mu przysługiwało jeszcze przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, czyli w marcu bądź w kwietniu.

Przykład 3.

Podatnik rozliczający się miesięcznie zapomniał rozliczyć faktury na zakup towarów handlowych, które otrzymał w styczniu 2017 r. Czy wobec tego może odliczyć VAT w bieżącym okresie za maj 2017?

Podatnik nie może odliczyć podatku VAT w bieżącej deklaracji za maj 2017 z faktury otrzymanej w styczniu 2017 r., ponieważ zgodnie z prawem, może to zrobić tylko przez trzy okresy rozliczeniowe, licząc od chwili otrzymania dokumentu. W zaistniałych okolicznościach podatnik może dokonać odliczenia VAT z faktury, poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za styczeń 2017.

Księgowanie zakupu towarów handlowych w systemie wfirma.pl

Faktury za zakup towarów handlowych księgowane są w systemie wfirma.pl za pomocą zakładki: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH. Dokumenty zakupowe można księgować, wpisując:

  1. podsumowanie faktury (zakładka Stawki) lub

  2. wpisując wszystkie pozycje faktury (zakładka Pozycje). Druga metoda aktualizuje katalog produktów.

Kiedy odliczyć vat od zakupu towarów handlowych

Po zapisaniu wydatku za zakup towarów bądź materiałów zostanie on zaksięgowany w kol. 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - zakup towarów handlowych i materiałów oraz w Rejestrze zakupu VAT w celu odliczenia podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów