Poradnik Przedsiębiorcy

Jak uniknąć bankructwa - praktyczne porady

Zakładając własną firmę, przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem bankructwa. Duża część upadających działalności nie utrzymuje się na rynku z powodu braku płynności finansowej, spowodowanej zatorami płatniczymi. Niepłacący kontrahent może się znacząco przyczynić do pogorszenia kondycji finansowej firmy. Warto wobec tego poznać kilka wskazówek, dzięki którym łatwiej będzie ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami zatorów płatniczych.

Przede wszystkim warto kontrolować informacje o kontrahencie. Jeśli bowiem chodzi o pieniądze, zawsze należy zachować pewien dystans i nie obdarzać kontrahenta pełnym zaufaniem, nawet przy długotrwałej współpracy. Kontrolę - choćby pobieżną - stanu przedsiębiorstwa można uzyskać przez dostępne w Internecie strony CEIDG czy KRS.

Po drugie - bardzo ważna jest dokumentacja. Nawet jeśli współpraca z danym kontrahentem jest długotrwała i owocna, nigdy nie należy zapominać o sporządzeniu stosownych umów, wystawianiu faktur czy rachunków oraz wszystkich dodatkowych dokumentach. Zasada, iż nie zawiera się umów na słowo, musi być w tym przypadku bardzo restrykcyjnie przestrzegana.

Następnie należy skupić się na monitorowaniu należności. Podstawą jest zorganizowanie systemu, dzięki któremu możliwe będzie kontrolowanie terminów płatności i bieżące ustalanie, u kogo i w jakiej wysokości tworzą się zaległości. Jeśli okaże się, że któryś z kontrahentów nie wywiązuje się ze swoich obowiązków terminowo, a jego zachowanie powtarza się, warto w przyszłości skrócić terminy płatności albo zdecydować się na rozliczenie gotówkowe. W innym przypadku może się zdarzyć, że wraz z narastającą liczbą zaległości i wydłużającymi się terminami coraz trudniej będzie odzyskać należności.

Płatność warto także zabezpieczyć. Można do tego celu wykorzystać np. weksle, a przy większych transakcjach - hipotekę, zastaw albo przewłaszczenie. Co ważne, takie zabezpieczenie już na początku pozwala sprawdzić uczciwość kontrahenta - im mniej będzie się opierał przed decyzją o zabezpieczeniu, tym bardziej prawdopodobne, że będzie uczciwy i rzetelny.

Jeśli mimo wszystkich podjętych działań okaże się, że kontrahent jest nierzetelny, należy działać od razu. Pierwszym krokiem jest wysłanie listem poleconym, e-mailem z potwierdzeniem odbioru itp. wezwania do zapłaty. Dzięki uzyskaniu potwierdzenia podatnik uzyskuje kolejny dowód, który okaże się z pewnością przydatny podczas ewentualnych postępowań sądowych.

Zwrócenie się o profesjonalną pomoc stanowi zwykle ostateczność, po którą przedsiębiorcy sięgają zazwyczaj w sytuacji podbramkowej. Windykacja stanowi bowiem najczęściej postępowanie, po którym ewentualne dalsze kontakty biznesowe stają się zazwyczaj niemożliwe. Z drugiej strony, jeśli kontrahent okazuje się zupełnie nierzetelny, taka profesjonalna pomoc może okazać się koniecznością.

Jak więc widać, aby uchronić się przed bankructwem spowodowanym zatorami płatniczymi, watro już od początku zadbać o zabezpieczenie swoich transakcji. Dzięki temu łatwiej będzie nie tylko zapobiegać ewentualnym problemom, ale od początku tworzyć bazę kontrahentów, którzy będą rzetelni i uczciwi.