0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo zawiesić wykonywaną działalność gospodarczą. Konieczne jest spełnienie kilku warunków. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców zawiesić działalność może już nie tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ale też taki, którego pracownicy przebywają obecnie na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jeśli chodzi o urlop rodzicielski to możliwe jest zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę, o ile jego pracownicy nie łączą urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy. Warto pamiętać, że zakończenie urlopu nie powoduje konieczności wznowienia działalności, jednak pracownikowi przysługiwać będzie wtedy prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy.

W jaki sposób zawiesić działalność?

Aby zawiesić działalność należy udać się osobiście do Urzędu Gminy lub KRS albo złożyć wniosek przez pełnomocnika. Istnieje też możliwość wysłania wniosku listem poleconym lub drogą elektroniczną, należy jednak wówczas potwierdzić nadanie wniosku osobiście.

Przyczyn zawieszenia działalności może być wiele np. utrata płynności finansowej, sezonowość prowadzonego biznesu, brak zleceń, wyjazd za granicę czy zdarzenia losowe, takie jak np. choroba przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności daje ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe, takie jak brat VAT-u czy podatku dochodowego. Przedsiębiorca nie musi też opłacać składek na ZUS. Warto tutaj jednak pamiętać o tym, że okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury, a po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń.
Zawieszenie działalności jest możliwe również w przypadku działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ją jako wspólnicy jednocześnie wykonując działalność poza tą spółką. Możliwe jest wówczas zawieszenie wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca, będący wspólnikiem w więcej niż jednej spółce może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku zawieszenia działalności w spółce cywilnej należy jednak pamiętać o tym, że działalność musi być zawieszona przez wszystkich wspólników.

Na jak długo można zawiesić działalność?

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Decydując się na ponowne podjęcie działalności przedsiębiorca składa do CEIDG wniosek wskazujący datę podjęcia działalności. Wniosek ten jest zwolniony z opłaty skarbowej. Możliwość zawieszenia działalności na czas nieokreślony nie dotyczy jednak przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS. Tacy przedsiębiorcy swoją działalność będą mogli zawiesić jedynie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności gospodarczej - o czym pamiętać?

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca musi pamiętać o przysługujących mu prawach, a także nałożonych na niego obowiązkach. Przedsiębiorca nie może oczywiście prowadzić działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może jednak wykonywać wszelkie czynności niezbędne, takie jak rozwiązanie zawartych wcześniej umów, regulowanie zobowiązań czy uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca może osiągać przychody finansowe, ale tylko jeśli powstały one przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Warto pamiętać o tym, że mimo iż przedsiębiorca zawiesił działalność to wciąż może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów