Poradnik Przedsiębiorcy

Jak pozyskać kredyt technologiczny?

Przedsiębiorstwa produkcyjne - choć nie tylko - aby nadążać za konkurencją i dynamicznie rozwijającym się rynkiem są często zobligowane do inwestowania w sprzęt. Zaawansowana technologia jest jednak nierzadko zbyt drogim wyzwaniem dla małych i średnich firm. Na szczęście z takiej sytuacji istnieje wyjście - kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny to specyficzna dotacja, przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z której można pokryć wdrożenie w firmie technologii służących do produkcji nowych albo ulepszonych towarów i usług. Fundusze mogą zostać przyznane wyłącznie, jeśli inwestuje się w technologię, która istnieje na świecie nie dłużej niż 5 lat.

Czym różni się kredyt technologiczny od zwykłego kredytu? Bank kredytujący przyznaje firmie fundusze na zasadzie kredytu inwestycyjnego. Następnie część tej sumy pokrywana jest przez przedsiębiorstwo, a część - z państwowych środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Co ważne, dotacja może wynieść nawet 75% wartości inwestycji.

Jak pozyskać kredyt technologiczny?

Pierwszy krok to złożenie wniosku o taki kredyt w banku, który ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zasady przyznawania pożyczki nie odbiegają w tym przypadku od klasycznego starania się o kredyt - przedsiębiorca musi posiadać zdolność kredytową. Fakt, że jego zakup będzie finansowany przez fundusze państwowe, nie ma w tym momencie znaczenia.

Kiedy wniosek zostanie złożony, w ciągu 60 dni zawarta zostaje umowa kredytu technologicznego albo przyznana promesa kredytu technologicznego. W tym drugim przypadku przedsiębiorca składa do BKG wniosek o przyznanie premii technologicznej, wraz warunkową umową kredytu lub otrzymaną promesą oraz dokumentacją. Na tej podstawie BGK decyduje o możliwości przyznania dotacji. Na taką decyzję ma on miesiąc od zakończenia miesiąca, w którym złożony został kompletny wniosek albo w którym usunięte zostały ewentualne niezgodności.

Jeśli Bank uzna, że przedsiębiorca spełnia przesłanki do otrzymania kredytu technologicznego, to następnym krokiem jest wypłata premii. Może ona zostać wypłacona jednorazowo lub też w ratach, do wysokości odpowiadającej sprzedaży netto towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Warto bowiem pamiętać, że aby premia rzeczywiście została wypłacona, konieczne jest wykorzystanie kredytu w całości, zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie sprzedaży towarów lub usług, wynikających z wprowadzonej technologii. Do obliczenia wysokości premii brane pod uwagę są faktury sprzedaży ww. towarów i usług.

Jak widać, otrzymanie kredytu technologicznego nie różni się właściwie od starań o klasyczny kredyt inwestycyjny, natomiast może się okazać, że przedsiębiorca otrzyma pomoc nawet do 75% kwoty, którą chce przeznaczyć na inwestycje. Warto wobec tego zainteresować się tą metodą pozyskiwania kapitału, kiedy w firmie potrzebne są nowoczesne technologie.