Poradnik Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcze kobiety dostaną wsparcie finansowe

Przedsiębiorczość kobiet to projekt wspierany przez rząd. Dlatego też panie, które posiadają lub planują założyć działalność gospodarczą mogą liczyć na państwowe wsparcie finansowe. Jego kwota może wynieść od 20 do nawet 40 tysięcy złotych.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorczych kobiet

Na wsparcie finansowe mogą liczyć panie mieszkające przede wszystkim w regionach o wysokim poziomie bezrobocia. Na początku wprowadzony zostanie pilotażowy program, w ramach którego między przedsiębiorcze kobiety rozdysponowana zostanie kwota 25 milionów złotych.

Dlaczego wsparcie finansowe dla przedsiębiorczych kobiet będzie korzystniejsze niż tradycyjny kredyt? Przede wszystkim - dzięki warunkom, tj. 2% stałego oprocentowania i wymaganym wkładzie nie wyższym niż 5% całego przedsięwzięcia. Dodatkowo przewidziano opcję zawieszenia spłaty wsparcia na okres jednego roku. Czas na spłacenie zobowiązania wyniesie natomiast 5 lat.

Plusem wsparcia finansowego dla pań jest także znaczące uproszczenie procedur zdobycia pożyczki, które pomijają np. skomplikowany biznesplan.

Na co przeznaczyć pożyczkę? Dzięki pieniądzom przedsiębiorcze kobiety będą miały możliwość pokrycia wydatków na założenie lub rozwój swojej firmy, która – co ważne – musi być już wtedy zarejestrowana.

Wsparcie finansowe za granicą

Dla tych pań, które są zainteresowane zagranicznymi rynkami, mamy dobrą wiadomość. Państwowe wsparcie finansowe może zostać przeznaczone także na rozwój firmy poza granicami Polski. Pierwszeństwo będą tu miały panie z biznesami w państwach, gdzie adaptacja jest trudniejsza, np. ze względu na różnice społeczne lub kulturowe.