0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy możesz rozpocząć naliczanie odsetek od nieopłaconych faktur?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby zachować dobre stosunki z kontrahentami, większość przedsiębiorców dokłada starań, aby terminowo regulować należności i nie tworzyć długów. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy z różnych powodów kontrahenci opóźniają się z opłacaniem faktur. W takiej sytuacji przedsiębiorca-wierzyciel może rozpocząć naliczanie odsetek od nieopłaconych faktur. Sprawdź, na jakich zasadach.

Kiedy rozpocząć naliczanie odsetek od nieopłaconych faktur?

W obrocie gospodarczym bardzo często można spotkać się z fakturami o odroczonym terminem płatności – dzięki przelewom przedsiębiorcy mogą regulować należności nawet bez ponownego spotkania z kontrahentem. Dlatego często termin płatności faktury jest wydłużony o 7, 14, a nawet 30 dni w stosunku do daty wystawienia faktury.

Wydłużony termin płatności to standardowa procedura, która jednak może stać się problemem w momencie, kiedy dłużnik przekracza wyznaczoną datę i nie reguluje zobowiązania. Aby zmotywować podatników do terminowego regulowania swoich płatności oraz zmniejszyć zatory płatnicze, stworzony został mechanizm naliczania odsetek od nieopłaconych faktur.

Przedsiębiorca, do którego pieniądze nie wpłynęły w terminie, może zacząć naliczanie odsetek, począwszy od dnia następującego po terminie płatności. Następnie są one naliczane aż do momentu uregulowania należności przez dłużnika (w przypadku zapłaty przelewem za taki dzień uznaje się datę wpływu na konto).

Warto jednak pamiętać, że naliczone odsetki mogą także ulec przedawnieniu, w terminie 3 lat.

Jak udokumentować naliczanie odsetek?

Podstawowym dokumentem, na którym wykazywane są naliczane odsetki, jest nota odsetkowa. Natomiast warto wiedzieć, że jej wystawienie nie należy do obowiązków przedsiębiorcy, ale stanowi tylko możliwość.

W praktyce księgowej można się niejednokrotnie spotkać z ujmowaniem przeterminowanych płatności na kolejnych fakturach, wystawianych dla kontrahenta.

Pamiętaj, że naliczone odsetki są twoim przychodem!

Naliczone odsetki karne to nie tylko kara dla nieterminowego kontrahenta, ale też przychód dla wierzyciela – oczywiście dopiero w momencie ich otrzymania. Oznacza to, że w momencie, gdy dłużnik ureguluje należność, przedsiębiorca powinien zakwalifikować naliczone odsetki jako pozostałe przychody z działalności i odpowiednio je opodatkować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów