Poradnik Przedsiębiorcy

Osoba fizyczna może mieć jedną działalność gospodarczą - czy na pewno?

Masz już jedną firmę, ale chcesz zająć się dodatkowo innym rodzajem działalności? A może zamierzasz być aktywnym przedsiębiorcą i myślisz o zarejestrowaniu kilku biznesów już na początku kariery? Niestety, mamy dla ciebie złą wiadomość - każda osoba fizyczna w Polsce może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że jesteś ograniczony do jednego rodzaju czynności w ramach swojej firmy! Możesz rozszerzyć prowadzoną już działalność o dodatkowe obszary, ale pamiętaj, że jedna osoba fizyczna może mieć jedną działalność gospodarczą.

Jedna osoba fizyczna = jedna działalność gospodarcza

Najprostszym sposobem na założenie własnej firmy jest zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, należy dokonać wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Służy do tego specjalny formularz - CEIDG-1, w którym podaje się podstawowe informacje na temat przedsiębiorcy i jego firmy (NIP, PESEL, nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności, PKD).

Co ważne, każda osoba fizyczna może dokonać wyłącznie jednego wpisu do CEIDG. Wynika to z art. 27 ust. 2 pkt 5 wspomnianej ustawy, czyli jedna osoba fizyczna może mieć jedną działalność gospodarczą.

Art. 27. Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
1. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.
2. Wniosek niepoprawny to wniosek:
1) niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
1a) zawierający dane, o których mowa w art. 25 ust. 1, niezgodne z przepisami prawa, lub
2) (uchylony)
3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub
5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub
5a) wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7, lub
6) niepodpisany, lub
7) złożony przez osobę nieuprawnioną.
Czy w takim razie przedsiębiorca, który chce zająć się kilkoma rodzajami działalności gospodarczej, nie ma szans na realizację swoich planów? W żadnym wypadku! Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest rozszerzenie przedmiotu działalności firmy.

Jedna działalność gospodarcza = wiele możliwości

Każdy przedsiębiorca może (a czasami wręcz musi) złożyć aktualizację wpisu do CEIDG. Jest ona sposobem na rozszerzenie działalności gospodarczej - wystarczy, że w odpowiednim miejscu właściciel firmy dopisze dodatkowe kody PKD i jeśli to konieczne, nowe miejsce wykonywania działalności.

Co ważne, we wpisie do CEIDG przedsiębiorca może zamieścić wiele bardzo różnych rodzajów działalności gospodarczej. Jeżeli we wniosku nie wystarczy miejsca na wszystkie kody PKD, zawsze można skorzystać z załącznika CEIDG-RD.

Osoba fizyczna może mieć jedną działalność gospodarczą ale wiele spółek!

Innym rozwiązaniem, by rozdzielić nowy pomysł od prowadzonej już działalności gospodarczej, jest założenie spółki (najprostsza forma to spółka cywilna). Co ważne, tutaj nie ma żadnych ograniczeń - każdy przedsiębiorca może założyć dowolną liczbę spółek.