0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kod niepełnosprawności pracownika a wyższe dofinansowanie do wynagrodzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawne osoby, może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników z PFRON. W celu otrzymania takiego dofinansowania pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem takiego dofinansowania jest w pierwszej kolejności zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, z drugiej strony jest do rekompensata za poniesienie dodatkowych kosztów, które niekiedy wiążą się z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie jest zależne od tego jaki kod niepełnosprawności posiada pracownik.

Od czego zależy wysokość dofinansowania z PFRON?

Orzeczenie o niepełnosprawności określa przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze kod niepełnosprawności, który wskazuje przyczynę niepełnosprawności, po drugie stopień orzeczonej niepełnosprawności. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w artykule 26a ust. 1a wskazuje miesięczne kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Art. 26b ust. 1.ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:
1) 2 400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 1 350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty mogą ulec zwiększeniu w przypadku pracowników którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. W odniesieniu do osób zaliczonych do: 

1) znacznego stopnia niepełnosprawności kwotę dofinansowania zwiększa się o 1200 zł;
2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności kwotę dofinansowania zwiększa się o 900 zł;
3) lekkiego stopnia niepełnosprawności kwotę dofinansowania zwiększa się o 600 zł.

Kody przyczyny niepełnosprawności upoważniające do wyższego dofinansowania to:

  • 01-U - upośledzenie umysłowe (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),
  • 02-P - choroby psychiczne (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),
  • 04-O - choroby narządu wzroku (stopnie umiarkowany i znaczny),
  • 06-E - epilepsja (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),
  • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny).

Kod niepełnosprawności - wykaz

Wszystkie symbole określające przyczyny niepełnosprawności zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Symbol

Oznaczenie

01-U

upośledzenie umysłowe

02-P

choroby psychiczne

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O

choroby narządu wzroku

05-R

upośledzenie narządu ruchu

06-E

epilepsja

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

08-T

choroby układu pokarmowego

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

10-N

choroby neurologiczne

11-I

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C

całościowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm

Jeśli pracownik posiada orzeczenie, w którym zostało zawartych kilka symboli przyczyny niepełnosprawności, to wystarczy, aby chociaż jeden z nich uprawniał pracodawcę do podwyższonego dofinansowania do wynagrodzenia.

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawne osoby, może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników z PFRON. Natomiast miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zależy od stopnia niepełnosprawności danej osoby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów