Poradnik Przedsiębiorcy

Kod niepełnosprawności pracownika a wyższe dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawne osoby, może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. W celu otrzymania takiego dofinansowania pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem takiego dofinansowania jest w pierwszej kolejności zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, z drugiej strony jest do rekompensata za poniesienie dodatkowych kosztów, które niekiedy wiążą się z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie jest zależne od tego jaki kod niepełnosprawności posiada pracownik.

Od czego zależy wysokość dofinansowania z PFRON?

Orzeczenie o niepełnosprawności określa przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze kod niepełnosprawności, który wskazuje przyczynę niepełnosprawności, po drugie stopień orzeczonej niepełnosprawności. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r, w artykule 26a ust. 1b wskazuje, które symbole niepełnosprawności stanowią podstawę do zwiększonego dofinansowania wynagrodzenia pracownika.

Art. 26b ust. 1. ustawy o rehabilitacji wskazuje:

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ust. 1b doprecyzowuje, że w określonych przypadkach dofinansowanie to zwiększa się o 600 zł miesięcznie.

Kody przyczyny niepełnosprawności upoważniające do wyższego dofinansowania to:

  • 01-U - upośledzenie umysłowe (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),

  • 02-P - choroby psychiczne (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),

  • 04-O - choroby narządu wzroku (stopnie umiarkowany i znaczny),

  • 06-E - epilepsja (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),

  • 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny),

Kod niepełnosprawności - wykaz

Wszystkie symbole określające przyczyny niepełnosprawności zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Symbol

Oznaczenie

01-U

upośledzenie umysłowe

02-P

choroby psychiczne

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O

choroby narządu wzroku

05-R

upośledzenie narządu ruchu

06-E

epilepsja

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

08-T

choroby układu pokarmowego

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

10-N

choroby neurologiczne

11-I

inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne itd.

12-C

całościowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm

Jeśli pracownik posiada orzeczenie, w którym zostało zawartych kilka symboli przyczyny niepełnosprawności, to wystarczy, aby chociaż jeden z nich uprawniał pracodawcę do podwyższonego dofinansowania do wynagrodzenia.