Poradnik Przedsiębiorcy

Kredyt i leasing w finansowaniu inwestycji firmy

Kredyt czy leasing - pytanie to stawia sobie prawie każdy przedsiębiorca podejmujący decyzję o przystąpieniu do poważniejszej inwestycji w swojej firmie. Jest to bardzo istotna wątpliwość, ponieważ obie formy finansowania przynoszą różne skutki dla przedsiębiorstwa. Co wziąć pod uwagę, rozważając, czy skorzystać z leasingu, czy z kredytu?

Inwestycja długo- czy krótkoterminowa?

Wybór, które narzędzie finansowe wybrać - kredyt czy z leasing - zależeć może od tego, czy dana inwestycja ma być długo- czy krótkoterminowa. Inną kwestią jest, czy ma być ona jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem w określonym przedziale czasu. Analizując, która forma finansowania będzie lepsza, należy wziąć pod uwagę fakt, iż leasing w żaden sposób nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy. Na tej podstawie można wywnioskować, że dobrym rozwiązaniem jest finansowanie długoterminowych inwestycji za pomocą kredytów, jednocześnie potrzeby wymagające krótkoterminowego podejścia realizując przy użyciu leasingu.

Ocena zdolności kredytowej

Kolejną istotną kwestią jest zdolność kredytowa. Każdy bank, zanim udzieli pożyczki, bardzo dokładnie sprawdza swojego klienta. Oceniana jest przede wszystkim jego zdolność kredytowa, czyli to, czy będzie w stanie spłacić swoje wszystkie zobowiązania względem instytucji finansowej. Od tego czynnika zależy natomiast, czy przedsiębiorca w ogóle otrzyma kredyt, a jeśli tak - to na jakich warunkach.

Problem ze zdolnością kredytową mogą mieć małe firmy, które dopiero rozkręcają swoją działalność. Może okazać się, że posiadają zbyt krótką historię kredytową lub nie są w stanie wykazać wystarczających zabezpieczeń. W takim wypadku bank może odmówić udzielenia kredytu przez wzgląd na duże ryzyko, jakie ponosi w związku z brakiem pewności co do przyszłości danego przedsiębiorstwa.

Zupełnie inaczej jest przy leasingu. Instytucje oferujące tę formę finansowania nie sprawdzają swoich klientów tak dokładnie jak banki. Ponoszą one znacznie mniejsze ryzyko w związku z zawartymi umowami - przedmioty leasingu przez cały okres finansowania pozostają własnością leasingodawcy. W razie ewentualnych problemów ze spłatą należności przez klienta firma leasingująca ma prawo odebrać nierzetelnemu usługobiorcy swój sprzęt i sprzedać go osobie trzeciej.

Wymagane zabezpieczenie

Jak zostało już wspomniane, w trakcie sprawdzania zdolności kredytowej przedsiębiorcy bank bierze również pod uwagę zabezpieczenie kredytu, jakie może zaoferować potencjalny kredytobiorca. W większości przypadków wymagane są hipoteka lub zastaw. W przypadku leasingu sprawa jest dużo prostsza - funkcję zabezpieczenia spełnia przedmiot leasingu. Dodatkowo leasingodawcy wymagają najczęściej weksla własnego in blanco wystawionego przez korzystającego albo kaucji gwarancyjnej.

Elastyczność oferty

Istotną kwestię stanowi również możliwość dostosowania oferty do możliwości i preferencji klienta. Kredyty cechują się mniejszą elastycznością - wiele zależy od tego, jak przedsiębiorca wypadnie w ocenie zdolności kredytowej, jaką ma historię zaciąganych pożyczek, czy posiada odpowiednie zabezpieczenie.

Leasing natomiast umożliwia dostosowanie oferty do konkretnego odbiorcy - w zależności od jego przewidywanych możliwości finansowych. Elementami umowy, które elastycznie dobiera się do korzystającego są: opłata wstępna, kwota wykupu, wysokość i częstotliwość rat.

Dodatkowe usługi w ofercie

Nabycie środka trwałego poprzez leasing wiąże się z możliwością otrzymania od leasingodawcy dodatkowych usług. Mowa tu przede wszystkim o ubezpieczeniu przedmiotu umowy, serwisie w związku z jego bieżącą eksploatacją. Oferta taka może okazać się niezwykle korzystna, ponieważ firmy leasingowe zawierają wiele tego typu umów i np. w przypadku ubezpieczeń mogą otrzymać atrakcyjne pakiety.

Kredyt nie daje takiej możliwości. W jego przypadku przedsiębiorca sam musi zatroszczyć się o ubezpieczenie etc. Efektem tego mogą być wyższe ceny wykupionych usług - indywidualni klienci są traktowani gorzej niż wielkie firmy leasingowe.

Cena i optymalizacja podatkowa

W wielu przypadkach może okazać się, że dostępne na rynku oprocentowanie kredytów jest dużo niższe od ceny leasingu. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności w przypadku dużych firm, które posiadają dobre zabezpieczenie - instytucja finansowa może wówczas zaoferować lepsze warunki kredytu.

Jednak kolejną istotną kwestią, którą należy mieć na względzie, wybierając pomiędzy kredytem a leasingiem, jest optymalizacja podatkowa. W przypadku tego drugiego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów (a tym samym obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym): opłatę wstępną, pełną ratę leasingową (w przypadku leasingu operacyjnego), ewentualne opłaty manipulacyjne.

Przy kredycie bankowym przedsiębiorca do kosztów zalicza odpisy amortyzacyjne zakupionego środka trwałego oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki. Podsumowując, powyżej opisane zostały najważniejsze różnice między zaciągnięciem kredytu na zakup środka trwałego a wzięciem go w leasing. Przedsiębiorca podejmujący decyzję, na którą z ww. metod finansowania inwestycji się zdecydować, musi wziąć pod uwagę szereg czynników, które wpływają na efektywność każdej z nich.